Skalmsta Gård AB

Hur man får ett frö att gro - Grön Integration på Skalmsta

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:37 CET

Hur man får ett frö att gro – Grön Integration på Skalmsta

Sedan ett år tillbaka arbetas det med grön integration på en gård i Sigtuna Kommun, med inriktning på att skapa kanaler för personer med utländsk bakgrund att hitta sin väg till den svenska landsbygden. Här föds nya företagsidéer inom de gröna näringarna för att tillgodose en marknad som idag har långt till producenten.

Att känna sig delaktig i den svenska landsbygdens utveckling är en viktig del, och att känna tillhörighet och skaffa sig ett nätverk är ett måste för att kunna utveckla en företagsidé. Skalmsta Gård ska fungera som en språngbräda för personer som har kunskap och tankar om verkamheter inom de gröna näringarna, men inte har tillgång till mark, kapital eller nätverk för att göra detta i Sverige. Här kan man prova sin idé inom ramen för praktik för att hitta de verktyg som behövs till att komma igång med en produktion. Det rör sig om allt från gröna nätverk, lagar och regler, var man köper djur, foder, skötsel, till marknadsföring och försäljningskanaler.

Här startar produktionen från allra första början, vilket kräver och väcker kreativitet. För att vara verksam inom de gröna näringarna krävs till stor del att vara påhittighet och initiativtagande, och att praktiskt hitta lösningar på problem.

Att bedriva en ”testproduktion” innebär även att man inte behöver vara störst och bäst från början. Här får man göra fel, och man kan lära under vägen. Det unika med integrationsprojektet är att vi här arbetar direkt och konkret, vilket är mycket uppbyggligt för ett aktivt kreativt tänkande. En positiv spiral och anda, där man på plats kan säga: - Ja, vi provar det!

Genom att hålla gårdens produktionslinjer småskaliga, kan vi attrahera personer som har guldkorn till nya affärsidéer. Man ser här en möjlighet att verkligen kunna åstadkomma något, och att få fram sin produkt som en prototyp, för att lära sig stegen. I en redan färdig produktionslinje och med en större produktion, tappas lätt det kreativa bort, och man får en känsla av att man måste vara stor och bäst redan från början.  Här är en plats där man kan fokusera på att hitta lösningar och vägar för att få frön att gro.

Grön Integration fyller flera syften. Mycket kunskap som finns hos invandrare tas inte tillvara  inom de gröna näringarna. Flera produkter som idag importeras skulle lika bra kunna odlas eller tillverkas här i Sverige. Nya smaker och upplevelser som idag inte finns tillgängliga på marknaden kan tillverkas om man bara hittar en kanal till landsbygden. Att återskapa en närhet till maten. Att få fler aktiva personer inom de gröna näringarna, inte minst inom matproduktion. Att erbjuda en kanal, en plats dit folk kan åka som inte har kontakter på landsbygden. Inte minst, skapa nya företag och arbetstillfällen.

På Skalmsta arbetas det idag med en småskalig livsmedelsproduktion, där utbudet varierar då det till stor del baseras på praktikanters arbete. Under det gångna året har vi arbetat med getter, skinn, grönsaker, marmelad, örter, afrikanska fester, musikkväll, sommarcafé, sommarbete, grisar, exklusiva ägg, vaktlar, pärlhöns, afrikanska hyddor, skördemarknader och vintermarknad. Personer från hela storstockholm har kommit till gården för att de är intresserade av en direktkontakt med producenter, har nya idéer och tankar; men framförallt att de vet var de ska åka om de ska till landsbygden. Genom detta har vi påbörjat arbetet med att skapa gröna nätverk kring en målgrupp som vanligtvis står långt från producenten.  Vi har ätit av eget lamm- och getkött, kryddor, Tisana (dekokt) grönsaker och ägg. Vi har även sålt våra produkter till privatpersoner, på marknader och till dagligvaruhandel.

Efterfrågan till mathantverk är stor i Sverige idag, och det finns flera aspekter. Närproducerat, ekologiskt, slow food, mat med känsla, ”rena” produkter, personlig kontakt med producent; listan kan göras lång. Grön Integration är ett sätt att kunna matcha det.

Projekt Grön Integration på Skalmsta finansieras av Lansbygdsprogrammet, Arbetsförmedlingen, Sigtuna Kommun samt Skalmsta Gård AB.

Marie Tegnefjord
 
arbetar med grön integration på
Skalmsta Gård
www.skalmsta.com
Skalmsta Gård
195 96 Rosersberg
08-59038124
0736-556704

Skalmsta Gård ligger i Skånela, Sigtuna Kommun. Gården ligger i en storstadsnära landsbygd nära Arlanda mellan Stockholm och Uppsala. Här finns djur, sommarcafé, Bed & Breakfast och grönsaksodling. Gården är öppen för besökare året om. På gården bedrivs ett projekt med grön integration.