Nättidningen Payback / Payback Sverige

Hur media och polis samarbetade för att skapa bikermonstret enligt forskare! Del 14

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 10:59 CEST

Lars Lagergren är författare och forskar bland annat kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är bland annat författare till böckerna: Svensk Motorcykelkultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har även skrivit en essä med namnet:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska sammanhanget kring bikerkulturens framväxt i Sverige och medias ansvar kring hur bilden förändrades från en positiv bild av skinnknuttar och chopperåkare till en betydligt mer negativ bild kring bikern.

Citat från forskningsuppsatsen: Make way for the biker!

Vi citerar direkt ifrån ovanstående uppsats de för ämnet, bikerkriminalitet, adekvata delarna samt länkar till uppsatsen i sin helhet:

The Swedish media and public lacked a catchy name around which to build a stereotype.  Only then could the media, the authorities and the public join forces to condemn, or for that matter support, the members of a particular subculture. Whether the young speed freaks themselves needed a brand will never be established.

In my interpretation of the outlaw biker culture in Sweden the media plays an important role. First, the media, by willingly adopting the claims of corporate American commercial cultural production, made way for the subculture by changing its attitude towards motorcycle riding, which translated to an invitation to new categories of potential customers. Second, the media showed an enormous interest in the few clubs that in the early 1990s tried to establish themselves as hard-core “outlaw” biker clubs. The latter pushed the marginalisation towards a de facto outlaw existence for these clubs and their members.

The typical motorcyclist is now a forty-five-year-old (or older) middle-class family man who sold the sailing boat or caravan to try something new. These bikers have nothing to do with the “outlaw” biker clubs, but in a way they are benefiting from the aura of danger that surrounds those clubs.

In another dimension, the media’s function as a shaper of public opinion helps establish the image of the subculture and its members for both the public and the authorities.

The stereotypes created by the media are strong constructions almost impossible to change. If a subculture is built around a mainly positive stereotype, then there are only some rotten apples among the fresh in the basket that stand for all the bad. If, on the other hand, the subculture is built around a negative stereotype, all the fruit is 
perceived to be rotten.

To break the stereotype it is necessary that the only actor who can change roles in the paly does so, This is exactly what the media did. They broke the spell by giving the motorcycle a new and, according to society´s system of norms and values, appropriate function. This time the function was not as a means of transportation but as an experience – not as something useful in the modern sense, but as something consumable in a late – modern sense. In other words – the media made way for the biker.

Länk till uppsatsen: Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name