Växjö universitet

Hur möter sågverken kundernas krav på en föränderlig marknad?

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 13:58 CEST

Sågverkens framtid är osäker: såväl interna som externa strukturförändringar präglar branschen och konkurrensen ökar. Under senare år har vi i Sverige dessutom sett en kraftig ökning av så kallade gör-det-själv-varuhus (GDS) inom byggbranschen. Det är stora europeiska kedjor som Bauhaus, K-Rauta och Hornbach, som framgångsrikt har etablerat sig på den svenska byggmarknaden. För kunderna har det inneburit större valfrihet och sänkta priser, men vilka blir följderna för leverantörerna, sågverken? I en ny avhandling från Växjö universitet, undersöker Åsa Gustafsson sågverkens logistikstrategier och de nya servicekrav som deras kunder ställer.

Avhandlingen visar att de logistikservicekrav den nya gör-det-själv-handeln ställer skiljer sig märkbart från de krav som ställs av husindustrin och den traditionella detaljhandeln. Det kan röra sig om allt från krav på streckkodsmärkning av varor till kraftigt förkortade leveranstider. – GDS-handeln driver verkligen på utvecklingen i hela branschen säger Åsa Gustafsson och sågverken måste anpassa sina logistikstrategier för att möta kundernas krav.

Sågverksindustrin utnyttjar redan idag flera verkningsfulla strategier såsom kunddifferentiering, men de behöver arbeta hårdare med att integrera såväl kunder som leverantörer i sin verksamhet t ex genom lagerhållning. Dessutom bör sågverken samarbeta sinsemellan i mycket större utsträckning än idag för att kunna möta speciella sortimentskrav bland annat.

Avhandlingen ”Customers’ logistics service requirements and logistics strategies in the Swedish sawmill industry” försvaras fredagen den 7 mars kl 10.00 i sal M1083 (Södra-salen), Växjö universitet. Opponent är docent Anne Toppinen, The Finnish Forest Research Institute.

Kontakta: Åsa Gustafsson, telefon: 0470-70 89 95, 0705-42 85 87 eller e-post Asa.Gustafsson@vxu.se.

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon:
0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Praktiska upplysningar: Karin Knobloch, forskningssekreterare vid Institutionen för teknik och design, telefon: 0470-70 89 39.Kerstin Brodén
Växjö University Press
0470-70 82 67
Kerstin.Broden@vxu.se