Studieförbundet Bilda

Hur möts det andliga och det vetenskapliga i sökandet efter sanningen?

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 09:05 CET

Vad innebär vårt sökande efter sanning och hur påverkar det villkoren för mänsklig existens, och hur möts det andliga och det vetenskapliga i sökandet efter sanningen?

Möt Lars Johansson, lärare i religionshistoria och religionsfilosofi vid Örebro Teologiska Högskola samt föreståndare för Forum för tro, kultur och samhälle, i ett samtal med Hanna Ljungh och Ulrika Sparre, konstnärer i den aktuella utställningen Ear to the ground – en utställning om vårt mänskliga sökande.

- Alla letar vi på något sätt efter sanningen i våra liv. Med denna kväll vill vi dyka ner i själva sökandet som förenar oss, berätta Elin Kullingsjö på Studieförbundet Bilda.

Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum.

Datum: Onsdag 25 januari kl. 18.30
Plats: Örebro konsthall, Olaigatan 17
Entré: 60 kr, inkl enkel förtäring

Samtalet arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med Örebro konsthall och S:t Lukas.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Elin Kullingsjö
019-760 14 02
elin.kullingsjo@bilda.nu

Varje år träffas miljontals människor hos Sveriges tio studieförbund för att dela med sig av sina kunskaper och utbyta åsikter. Ett av dem är Studieförbundet Bilda. På Bilda tror vi att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.