VibroSense Dynamics AB

Hur mycket känner ditt finger? 110dB

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:24 CET

VibroSense Meter är ett nytt instrument för att mäta känseln i handen. På Riksstämman i Göteborg 29 november-1 december presenteras VibroSense Meter.

VibroSense Meter är ett modernt lättanvänt instrument för att diagnostisera neuropati i handen. Instrumentet används vid medicinska kontroller, bl a för långsiktig förbättring av arbetsmiljön, för de som arbetar med handhållna vibrerande verktyg.

Varje dag arbetar 345 000 personer i Sverige med vibrerande handverktyg. Daglig användning av vanliga verktyg i mer än två timmar ger bestående nerv- och/eller cirkulationsskador inom tio år. Eftersom nervskador idag inte går att bota är tidig upptäckt viktig. VibroSense Meter indikerar skador innan patienten upplever besvär. Med nya medicinska föreskrifter från 2005, AFS 2005:15, vilar ansvaret på arbetsgivarna.

Användningen av VibroSense Meter riktar sig mot företagshälsovården och de yrkesmedicinska klinikerna för att de på ett enkelt och objektivt sätt ska kunna upptäcka begynnande neuropati.

Instrumentet är utvecklat av VibroSense Dynamics AB på Medeon Science Park i Malmö som ett resultat av forskning vid handkirurgiska kliniken vid UMAS i Malmö och i samarbete med yrkesmedicinska kliniken vid USiL i Lund.

De svenska föreskrifterna bygger på ett EU:s vibrationsdirektiv, 22/44/EG, och gäller inom hela EU. Lanseringen av VibroSense Meter inom unionsstaterna inleds andra halvan av 2007. Målsättningen är att metoden och instrumentet ska bli standard för analys av vibrationskänseln.

För ytterligare information
Riksstämman, monter B01:26 på Hälsokollen, Svenska Mässan Göteborg, 29 november-1 december.

VibroSense Dynamics AB
Per Olofsson
Market Director

Tel 040-650 14 12
Mobil 0733-93 21 15
E-mail per.olofsson@vibrosense.eu