Stockholm-Uppsala Life Science AB

Hur påverkar finanskrisen life science-sektorns konkurrenskraft? Hot och möjligheter i fokus på Stockholm-Uppsala Life Science årsmöte 15 april.

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 15:35 CEST

Hur påverkar finanskrisen life science-sektorns konkurrenskraft? Hot och möjligheter i fokus på Stockholm-Uppsala Life Science årsmöte 15 april.

Life science-sektorn har hittills klarat sig relativt väl under den finanskris som skakat hela världens ekonomier. Men hur ser det ut på sikt? Detta är temat för Stockholm-Uppsala Life Science årsmöte den 15 april.

Närmare hundra personer från life science sektorn samlas den 15 april i Uppsala Konsert- och Kongress då Stockholm-Uppsala Life Science kallar till årsmöte. Utöver årsmötesförhandlingarna bjuder Stockholm-Uppsala Life Science in till paneldiskussion på temat "Hur kan life science sektorn växa globalt i det rådande finansiella klimatet" under ledning av Lars Gatenbeck, GZ Group.

Hur påverkas forskning och utveckling vid universitet och företag? Kommer nya innovationer och små företag hitta någon finansiering? När konkurrensen hårdnar, vilka är Stockholm-Uppsalas styrkor?

Paneldeltagarna, som kommer att belysa både hot och möjligheter från olika perspektiv, är:

Agneta Bergwall, med lång erfarenhet från den producerande life science industrin och idag VD för det indisktägda bolaget Kemwell AB. Agneta Bergwall kommer bl a att lyfta fram vilka styrkor det svenska produktionsbolaget tillför den indiska företagsgruppen.

Johan Wallin, direktör för utveckling av biologiska läkemedel vid AstraZeneca AB R&D, som kommenterar parametrar val av samarbetspartners. Har Stockholm-Uppsala regionen det som krävs för att det globala läkemedelsbolaget ska hitta konkurrenskraftiga partners?

Staffan Lindstrand, partner Healthcap, kommer att beröra den risk som nu finns att tidigt riskkapital sinar kontra det faktum att life science klustret i Stockholm-Uppsala idag har en rad seriella entreprenörer.

- Vi ser fram emot en intressant paneldiskussion, och hoppas att deltagarna utifrån sina erfarenheter aktivt deltar med frågor och kommentarer, säger Ola Björkman, VD för Stockholm-Uppsala Life Science.

- Årsmötet är också en viktig mötesplats för regionens life science-sektor. Nätverk och samarbeten har genom åren gjort regionen mycket framgångsrik inom life science, och den traditionen är viktig att hålla vid liv, avslutar han.

För ytterligare upplysningar

Ola Björkman, VD, telefon 070-245 74 97, ola.bjorkman@suls.se

Madeleine Neil, Kommunikation, telefon 0768-29 77 77, madeleine.neil@suls.se

Stockholm-Uppsala Life Science bildades 2007 av Stockholms stad, Uppsala BIO och Biotechvalley.nu, i syfte att marknadsföra regionen internationellt.