Södertörns högskola

Hur privatiseras el-, tele- och järnvägsmarknaderna i öst?

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:04 CEST

Den 16-17 juni arrangeras konferensen ”Privatization 2011” om privatisering i Östeuropa, med flera internationellt kända talare inom området.

Forskningen om privatisering i Östeuropa är omfattande, men få studier har tittat på nätverksmarknaderna, såsom elektricitet, naturgas, telekom och järnvägar. I Västeuropa och USA finns dock en väl etablerad forskning inom dessa områden.

En konferens arrangeras nu vid Södertörns högskola och SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) vid Handelshögskolan i Stockholm, för att föra samman forskarna och forskningen om privatisering och liberalisering gällande just dessa branscher.

Ämnet är högst relevant ur ett politiskt perspektiv, inte minst eftersom företag från västra Europa tar en aktiv roll i utvecklingen av nätverksmarknaden i östra Europa, framför allt inom telekom- och el. Svenska och nordiska företag som Vattenfall, TeliaSonera, Telenor och Fortum har investerat mångmiljardbelopp i Östeuropa.

- Detta är kanske den första internationella konferensen som fokuserar på privatiseringar och omregleringar av nätverksbranscherna i Östeuropa. Det är särskilt spännande med tanke på hur viktiga dessa marknader är för svenska och nordiska företag, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och huvudansvarig för konferensen.

Konferensens första dag ägnas åt aktuell forskning inom området. Akademiker, studenter och media med ett intresse i nätverksindustri, privatisering och liberalisering, framför allt i Östeuropa, är välkomna att delta.

Den andra dagen är vikt åt policyfrågor, med paneldiskussioner om el- och telebranscherna. Denna del av konferensen är öppen för allmänheten.

Internationellt kända forskare
Många internationellt välkända experter och forskare inom området kommer att tala vid konferensen.

Huvudtalare är professor Antonio Estache från Belgien, som är en internationellt känd forskare inom privatisering av el- och telemarknaderna. Ett annat välkänt namn och en särskilt inbjuden talare är professor Barbara Blaszczyk, som forskar om privatiseringar i Polen och som hade en aktiv roll i de stora polska privatiseringarna.

Under fredagen deltar bland andra Milko Kovachev, tidigare energiminister i Polen, Andrei Smelkov, styrelseordförande för Neo Mobile Telecom Service LLP, Kazakhstan, Kristina Ekengren vid finansdepartementets ägarenhet och Ian Streule från Analysys Mason.

När, var, hur?
Den 16 juni klockan 9.00 – 18.00: lokal MA755, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Den 17 juni klockan 9.00 – 12.30: lokal Märta Sigrid, IFL, Sveavägen 63, Stockholm

Språk: Engelska

Ytterligare information
Arrangörer för konferensen är företagsekonomin och nationalekonomin vid Södertörns högskola och SITE vid Handelshögskolan. CBEES, Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola och Östersjöstiftelsen har bidragit till finansieringen.

Konferensens hemsida med konferensprogram

Kontakt
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.