Teater UNO

Hur propagandan överlistade folket - föredrag på Teater UNO

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 11:34 CET

Pressmeddelande från Teater UNO 101102

"Att hålla folket på gott humör"

Anna Maria Forssberg, historiker från Armémuseum i Stockholm,
talar om propagandans roll under svensk stormaktstid i samband med Teater UNOs föreställning av Karl XII.

Tid och plats: tors 18/11 på Teater UNO.

Kl. 18.00 spelas föreställningen Karl XII, sedan paus och kl. 20.00 håller Anna Maria sitt föredrag.

Såväl då, som i våra dagar, gällde det att hitta argument för de ”rättfärdiga” krigen...

För att kunna utnyttja den till största delen fattiga befolkningen att ställa upp på krig och för att försöka tillskansa sig pengar från de välbärgade krävdes list, och framför allt: övertalning.

Doktorsavhandlingen "Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680" färdigställdes år 2005 och handlar om hur makten hittade argument för att få befolkningen att gå med på de långa, intensiva och kostsamma krigen under den svenska stormaktstiden.

Det var alltså denna propagandaapparat och kanske resultatet av den, som Karl XII fick ärva när han tillträdde som kung, endast 15 år gammal.

Föreställningen Karl XII av August Strindberg handlar om hjältekonungens sista tre år i livet. Hemkommen efter 15 år i krig utomlands förväntar han sig att bli hyllad, men möter ett krigstrött folk som inte självklart tar honom till sig. Ett suggestivt drama om hans gradvisa förfall.

För bild på Anna Maria Forssberg kontakta Teater UNO.
För ytterligare info se vår hemsida: www.teateruno.se

 

Hälsningar,

Maria Lönnbro
Marie Svensson
för
Teater UNO

T: 031-15 99 90

info@teateruno.se

Teater UNO
Esperantoplatsen 7-9
411 19 Göteborg
031 - 15 99 90
info@teateruno.se
www.teateruno.se