Eskilstuna kommun

Hur reser innevånarna i Eskilstuna kommun?

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 08:48 CEST

Under september kommer 5000 slumpvis utvalda medborgare i Eskilstuna kommun att få ett vitt kuvert hem i brevlådan. De som får kuvertet är utvalda att delta i kommuns stora resvaneundersökning med frågor om hur ens vardagsresande ser ut. I enkäten får de beskriva hur de har rest under en vardag, vad de tycker om trafikmiljön i Eskilstuna och hur de vill att kommunen ska prioritera mellan gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Syftet med undersökningen är att underlätta och förbättra trafikplaneringen samt följa upp kommunens trafikmål.

­- Resvaneundersökningen är ett unikt och mycket bra tillfälle att tycka till om trafiken i Eskilstuna. Vi hoppas att så många som möjligt av de utvalda tar chansen att svara. För att göra det enkelt att delta har vi bland annat översatt enkäten till fem olika språk, säger Olov Åslund projektansvarig för resvaneundersökningen.

Undersökningen kommer att visa generellt hur eskilstunaborna reser, hur resandet skiljer sig mellan olika delar av Eskilstuna kommun och hur det varierar för olika åldersgrupper. Vad är exempelvis den vanligaste resan för de som bor i Torshälla eller hur väljer unga vuxna att resa.


Förutom att ge stöd för trafikplaneringen fungerar även undersökningen som uppföljning för kommunens trafikmål. Eskilstuna har ambitiösa mål när det kommer till hållbara resor. Andelen gång, cykel och kollektivtrafik ska mellan 2010 och 2020 öka från 42 procent till 61 procent. Den här undersökningen kommer att visa hur långt vi har kommit. Förra resvaneundersökningen genomfördes 2010 och låg då till grund för de nuvarande trafikmålen.

Förhoppningsvis ser de flesta nyttan med att fylla i enkäten och därigenom hjälpa oss att förbättra resandet för medborgarna i Eskilstuna kommun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olov Åslund, projektansvarig för resvanundersökningen, 070-086 68 46, olov.aslund@eskilstuna.se eller Angelina Björklund, kollektivtrafikplanerare, 070-086 66 11angelina.bjorklund@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.