Ungdomsstyrelsen

Hur rustar vi unga för vuxenlivet?

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:29 CET

Med vilka metoder kan samhället stötta unga som står utanför både skola och arbete? Kan vi förebygga att ungdomar drabbas av skuldfällor? Kan ekonomiska satsningar på unga räknas hem?

Svar på dessa frågor ges på konferensen Hur samhället möter unga den 18 februari i Norrköping. Målgruppen är politiker och tjänstemän som arbetar med frågor som rör ungdomar. Konferensen inleds av Lars Stjernkvist, kommunalråd, och Per-Uno Frank från Ungdomsstyrelsen.

Rapporten Vägarna in presenteras och den handlar om unga som står utanför både skola och arbetsmarknad och vad kommunerna kan göra för att stödja dessa ungdomar. I Vägarna in har Ungdomsstyrelsen kartlagt alla kommuner som har tecknat lokala utvecklingsavtal med staten samt djupanalyserat sex kommuner, bland annat Norrköping.

Allt fler unga får problem med sin ekonomi. Vad kan det medföra och hur kan ekonomiska problem leda till utanförskap? Kronofogdemyndigheten berättar hur de arbetar förebyggande för att ungdomar ska få en bra start i vuxenlivet.
För samhället blir det ofta dyrt att göra insatser när en ung person hamnar snett. Men vad kostar det att inte göra något alls? Ingvar Nilsson, nationalekonom, har räknat.

Medierna är välkomna under dagen. Konferensen äger rum på Hemgården i Norrköping och hela konferensprogrammet finns här http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1700,00.html

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.


Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.