Socialdemokraterna i Uppsala

Hur säkerställs kollektivtrafiken för alla som jobbar på Arlanda?

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 12:11 CET

Turerna kring buss 801 blir nu en fråga för kommunfullmäktige. Den borgerliga landstingsledningen har aviserat att man redan från söndag den 11 december ska halvera antalet avgångar på linje 801 till Arlanda och helt lägga ned linjen 2013. Därför kräver nu Elnaz Alizadeh, gruppledare för Socialdemokraterna i gatu- och trafiknämnden i en interpellation besked från kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M) om hur kollektivtrafiken ska säkras för de 16 000 som jobbar på Arlanda.

Buss 801 till Arlanda kör idag med 30 minuters mellanrum och har avgångar tidigt på morgonen och sent på natten. Bussen som ofta är överfull stannar på flera ställen i Uppsala, i Knivsta och angör många arbetsplatser på det stora Arlandaområdet. Buss 801, ovärderlig för alla Uppsalabor och Knivstabor som jobbar på Arlanda och en uppskattad service för många flygresenärer, har beskrivits som ett kollektivtrafikens flaggskepp.

– En utbyggd, prisvärd och välfungerande kollektivtrafik är ett fundament i en tillväxtregion. Invånarna ska på ett smidigt sätt kunna ta sig till jobbet utan att vara beroende av bil. Mot den bakgrunden är det både oroande och även smått obegripligt att den borgerliga majoriteten i landstinget fattat beslut om att halvera antalet avgångar på linje 801 via Knivsta till Arlanda, för att sedan helt lägga ned linjen 2013, säger Elnaz Alizadeh, gruppledare (S) i gatu- och trafiknämnden.

– I dagens UNT går även Folkpartiets kommunalråd Mohamad Hassan ut och understryker linje 801:s betydelse för Uppsalas tillväxt och vädjar om att den ska säkerställas. När Socialdemokraterna nu lyfter upp frågan i kommunfullmäktige får även Hassan möjlighet att på riktigt sätta press på sina allianskollegor i landstinget, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

Därför har Elnaz Alizadeh lämnat in en interpellation med följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M):

• Har landstinget på politisk nivå samrått med Uppsala kommun om avvecklingen av buss 801? Och har den borgerliga kommunmajoriteten i så fall vidtagit några åtgärder för att försöka förhindra att landstingets kollektivtrafiknämnd lägger ned nuvarande linje 801? Vilka, i så fall?

• Vilka åtgärder planerar du att vidta för att garantera att kollektivtrafiken till hela Arlandaområdet fortsätter med en god turtäthet och till ett rimligt pris även framöver?

Kontakt:
Elnaz Alizadeh, gruppledare (S) i Uppsala kommuns gatu- och trafiknämnd
Mobil 070-30 11 14

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79