Region Blekinge

Hur ser energianvändningen och klimatpåverkan ut i Småland och Blekinge?

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 16:51 CET

Nu presenteras för första gången en rapport Energibalans 2010 Småland och Blekinge som bland annat ger svar på hur mycket energi som vi gör av med i regionen, vilken energi som används, vilken sektor som står för den största energiförbrukningen samt hur utvecklingen ser ut över tid. Resultatet presenteras den 15 februari. Media hälsas välkomna!

Energibalansen för Småland och Blekinge visar hur energiflödena såg ut i stora drag år 2010 samt den utveckling som skett från år 1990. Balansen omfattar den energi som tillförs och används inom de fyra länens geografiska gränser. Undantag är flyg- och båttrafik. Rapporten utgör ett underlag för att följa upp regionens miljö- och klimatmål samt är ett hjälpmedel för att kunna prioritera åtgärder för att nå dessa mål.

På mötet den 15/2 presenteras rapporten för länens klimatsamverkan samt media. Några av de frågor som kommer att tas upp:

  • Hur mycket energi förbrukas i regionen?
  • Vilken är den huvudsakliga energin som förbrukas?
  • Var används den?
  • Hur mycket bensin och diesel används?
  • Hur stora blir koldioxidutsläppen?
  • Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? 

Tid: 15 februari kl. 10.00
Plats: Regionförbundet Södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö.
Lokal: Utsikten.

Kontaktpersoner:
Monika Oredsson, hållbarhetsstrateg, Region Blekinge, 0455-32 19 50
Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län, 070-35 34 855
Heidi Samuelsson, Regionförbundet Södra Småland, 0470 - 778 602

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se, 0455 – 30 50 43


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument