Kävlinge kommun

Hur ser Kävlingeborna på kommunen?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 08:30 CEST

1 000 kommuninvånare har under våren fått frågan om hur de upplever det att bo och leva i Kävlinge kommun. Nyligen presenterade SCB vårens medborgarundersökning som Kävlinge kommun har deltagit i. Det är fjärde gången totalt som kommunen deltar i undersökningen.

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 13 mars och den 10 maj 2012. Ett urval på 1000 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år tillfrågades om vad de tycker om att bo och leva i kommunen och 59 % besvarade enkäten. Frågorna gäller också kommunens verksamhet; skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer. Även kommuninvånarnas möjlighet att påverka lyftes.

— Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Vi ser den som ett av flera verktyg för att få en bild av hur våra kommuninvånare ser på kommunen. Den ger oss värdefull input och vi kommer därför i fortsättningen att delta i undersökningen årligen, säger Mikael Persson, kommundirektör och fortsätter:

— Nu ska vi analysera resultaten för att se vad vi kan ta till oss och använda i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.
 
Resultaten i korthet
På frågorna om hur Kävlingeborna upplever kommunen som plats att leva på får kommunen det totala resultatet 66, vilket motsvarar betyget nöjd.
 
— Det är överlag ett gott resultat, men vi ser också att det finns möjligheter till förbättring till exempel gällande fritidsmöjligheterna i kommunen, säger Mats Svedberg kanslichef.
 
När det gäller kommunens verksamheter är resultatet 59 som också betyder att man generellt sett är nöjd.
 
— Det som kommuninvånarna tycker vi ska satsa mer på är gång- och cykelvägar, gator och grundskolan och det bekräftar också att flera av de satsningar som är gång är rätt prioriteringar, säger Mats Svedberg.
 
Resultatet för hur medborgarna upplever sin egen möjlighet till inflytande i kommunen landar på 44.
 
— Att kommuninvånarna ska känna till hur de kan påverka är ett utvecklingsområde och en viktig fråga för oss att satsa på. Att öka möjligheten till medborgardialog är ett utvecklingsområde för kommunen, säger Mats Svedberg.

Hur räknas resultaten ut?
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten, dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.  Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

Om medborgarundersökningen
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning varje vår och höst. Sammanlagt deltog 52 kommuner i undersökningen våren 2012. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 253 av landets kommuner deltagit och 189 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersökningen

På kommunens hemsida finns länkar till rapport och rapportbilaga för Kävlinge

Vid frågor eller för mer information kontakta kommunens kvalitetsstrateg Pärnilla Ahnfors, telefon 046-739088 eller e-post parnilla.ahnfors@kavlinge.se

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!