Norrköpings kommun

Hur ska Butängen och Johannisborg se ut i framtiden?

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 11:22 CEST

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja ett arbete med ett nytt planprogram för södra delen av Butängen och Johannisborg. Programmet kommer att fastställa en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas.

Sedan tidigare finns en fördjupning av översiktsplanen för Södra Butängen som antogs 2010. Planen har varit en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsdelen. Under vintern kommer det att bli klart hur och var Ostlänken ska byggas i centrala Norrköping vilket ger förutsättningar för att mer detaljerat börja planera för den nya stadsdelen.

- Vi har skissat på strukturen i Butängen tidigare, men det har inte behandlats formellt ännu. I och med att vi nu gör ett planprogram kommer vi att ha samråd viket innebär att medborgare, företagare och andra instanser får tycka till innan politikerna kommer att fatta beslut framöver, säger Josef Erixon, projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

I planområdet ingår även Johannisborg som i framtiden ska bli en stadspark.

- Johannisborg ser vi som en blivande stadspark i dignitet med Folkparken och Vasaparken. Parken blir ett viktigt rekreationsområde för framtidens invånare i både Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköpings invånare och besökare, säger Martin Heidesjö, planarkitekt.

Planprogrammet ska vara färdigt under senare delen av 2017. Därefter påbörjas arbetet med detaljplaner för de olika kvarteren. Arbetet med detaljplanerna kommer att samordnas med trafikverkets järnvägsplan med målsättningen om att alla planerna som berör Ostlänken ska vara klara 2019.


Upplysningar
Marin Heidesjö
Titel: Planarkitekt
Telefon: 011- 15 13 68


Josef Erixon
Titel: Projektledare
Telefon: 011- 15 19 17

_______________________________________________________

Avsändare: Kristin Blomgren, kommunikationsstrateg Next:Norrköping
Telefon: 011-15 24 31

Next:Norrköping

I samband med Ostlänken står Norrköping inför sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Nya stadsdelar kommer att ta form, samtidigt som ett helt nytt resecentrum ska byggas. Allt under samlingsnamnet Next:Norrköping. Läs mer på webbplatsen next.norrkoping.se.

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!