BOSB

Hur ska det gå för Cykelköket i Malmö?

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:46 CEST

Verksamheten är populärare än någonsin, verkstaden är alltid fullsatt. Varje vecka rullar massor av återvunna, nyrenoverade cyklar ut på Malmös gator. Besökarna är i alla åldrar, från olika stadsdelar och av bägge könen. Och det pratas minst fem språk en vanlig kväll i verkstaden.

 – En liten verksamhet går att driva med idealism, entusiasm och volontärer. Men när volymerna blir så stora som på Cykelköket är det inte möjligt. Prognosen pekar på att vi kommer att ha över 6 000 besök i år, säger Bertil Björk.

Om verksamheten överlever. Den sista juli 2014 är Cykelkökets medel slut. 

Under det senaste året har Cykelköket varit i dialog med Malmö Stad om ett permanentande av verksamheten. 

 – Vi har haft en mycket bra dialog och gemensamma målbilder. Vi har pratat med politiker och tjänstemän som fört upp frågan i många församlingar och sammanhang. Men resultaten har tyvärr uteblivit så här långt.

I december 2013 beslutade Tekniska Nämnden att föreslå att Kommunstyrelsen tillskjuter medel och att Gatukontoret över som huvudman för verksamheten. 

I januari 2014 avslår Kommunstyrelsens AU II och Stadsdirektören begäran. Sedan dess är frågan död. 

 – Vi inser givetvis att det inte är någon rättighet att få verksamhet finansierad med skattemedel. Det finns många viktiga behov att se till i Malmö och man måste prioritera. Men vi tror att Malmö gör ett stort misstag om man prioriterar bort Cykelköket. 

  • Cykelköket har gett Malmö välbehövlig positiv publicitet, och är en del av Cykelstaden Malmö; Vi har talat på Norsk Design- og arkitektursenter om cykelns roll i stadsutveckling, tagit emot KPH Awards som Nordens bästa stadsutvecklingsprojekt, Intervjuats av spansk, italiensk, amerikansk och australiensisk media. 
  • Verksamheten i Malmö är förebilden och mentorer för cykelkök i Göteborg, Riga, Oslo, Uppsala, Solna, Jönköping, Alingsås och Mariefred. Och vi har tagit emot studiebesök från många andra städer där man ligger i startgroparna.
  • Cykelköket är ett fungerande integrationsprojekt där människor från HELA Malmö möts och arbetar tillsammans.
  • Personal och volontärer har utbildat tusentals malmöbor i cykelskötsel och reparationer och sett till att Malmös cyklar rullar oftare, lättare och längre.
  • Cykelköket har återvunnit tusentals kasserade cyklar och gett människor med små medel en möjlighet att röra sig fritt i sin stad. Volymerna ökar varje månad med nya besökare och fler donatorer.

Cykelkökets arvsfondsmedel tog slut i januari, sedan dess har man arbetat en vecka i taget. Slutat köpa in verktyg och material, utnyttjat volontärer till anständighetens gräns, tärt på utvecklingsmedel. Men den sista juli är kistbotten tom. Finns ingen annan lösning stängs dörrarna till Skandinaviens första Cykelkök.

Ett misslyckande för Sveriges Bästa Cykelstad.

Kontakt Cykelköket:

Bertil Björk

bertil@nomaden.net

070-6371674

Kontakt STPLN:

Caroline Lundholm

caroline@stpln.se

073-3501941


Cykelköket Malmö är en gratis DIY-verkstad för att serva, reparera och renovera cyklar. Cykelköket tar hand om kasserade cyklar och erbjuder besökarna att lära sig renovera dem till säkra, fungerande transportmedel.

Cykelköket är en del av Föreningen Stapelbäddens verksamhet i Malmö.


CYKELKÖKET

Stapelbäddsgatan 3
211 19 Malmö
info@stpln.se