Utrikesdepartementet

Hur ska en modern utrikesförvaltning se ut?

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:36 CEST

Regeringen har idag beslutat om direktiv för en utredare som ska se över utrikesrepresentationens struktur och kompetensförsörjning samt samverkan med intressenter i och utanför Regeringskansliet. Utredare blir Peter Egardt.

- Utredaren ska titta på hur vi kan åstadkomma en mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor. Den ska ge rekommendationer om kriterier för var i världen Sverige bör finnas närvarande och den ska också titta på hur vi ska modernisera förvaltningen i syfte att möta nya krav som följer av globaliseringen. Utredaren ska lämna förslag om möjligheter för samarbete inom EU och Norden bland annat i ljuset av en planerad europeisk utrikestjänst, säger utrikesminister Carl Bildt.

Utredaren ska i sitt arbete utgå från de ändrade förutsättningar som blivit följden av EU-medlemskapet och globaliseringen, av det övriga Regeringskansliets växande internationella roll samt av omvärldsförändringar som berör migrationsområdet, konsulärt bistånd, utvecklingssamarbetet och behoven av ett starkt näringslivsfrämjande. Utgångspunkten ska vara en mer flexibel och kostnadseffektiv utrikesförvaltning, som har förbättrade möjligheter att genom omprioriteringar möta snabba omvärldsförändringar.

I direktiven sägs att utredaren bland annat ska lämna förslag om
- utrikesförvaltningens organisation, effektivitet och flexibilitet
- utrikesrepresentationens relationer med UD och övriga Regeringskansliet samt med aktörer utanför
- samarbete och ansvarsfördelning mellan utrikesförvaltningen och övriga Regeringskansliet vad gäller styrning och uppföljning av utlandsmyndigheternas verksamhet
- utlandsmyndigheternas geografiska placering, möjligheter till arbetsfördelning inom Norden och/eller EU samt möjligheterna till ökad flexibilitet vid val av representationsform
- hur en god och långsiktig kompetensförsörjning ska uppnås.

Utredaren Peter Egardt är VD för Stockholms handelskammare. Peter Egardt var statssekreterare i Statsrådsberedningen 1991-1994.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.


Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Sverige avvecklar en ambassad och fyra generalkonsulat (http://www.regeringen.se/sb/d/12061/a/129945)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Utrikesförvaltningen i korthet (http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/129951)