Gotlands kommun

Hur ska Gotland utvecklas under de närmaste tjugo åren?

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 08:34 CET

Nu inleds arbetet med att ta fram Vision Gotland 2025På onsdag går startskottet för arbetet med att ta fram en ny vision för hela Gotland – ett dokument som ska gälla fram till år 2025 och som kommer att ersätta den tidigare Vision Gotland 2010.Ett första inledande seminarium med syfte att komma fram till vilka områden som ska behandlas i det kommande arbetet, kommer att äga rum på onsdag med bland andra kommunfullmäktiges ledamöter och en i övrigt bred representation av organisationer och föreningar i det gotländska samhället. Totalt har cirka 130 personer inbjudits att delta.Plats: Wisby Hotell

Datum: onsdagen den 22 mars

Tid: kl. 09:00-17:00Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, inleder dagen. Därefter kommer bland annat Dan Hjalmarsson, Eurofutures, att presentera en omvärldsanalys.Programmet liksom pressinbjudan bifogas i sin helhet.Välkomna!


För mer information kontakta:

Per-Eric Edlund, planeringsstrateg, ledningskontoret, tfn: 0498-26 91 55,
mobil: 070-447 77 73.