Länsstyrelsen i Västernorrland

Hur ska vi använda EU:s socialfondspengar?

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:29 CEST

Europeiska socialfonden för Mellersta Norrland disponerar sammanlagt nära 45 miljoner kronor årligen under tiden 2007-2013 till olika projekt för att få fler personer i arbete.

Måndag den 20 augusti genomförs en hearing om hur vi i vårt område ska använda pengarna på bästa sätt. Till hearingen har länsstyrelsen bjudit in såväl allmänheten som särskilt inbjudna representanter för bland annat kommuner, landstinget, fackliga organisationer och statliga myndigheter.

Projekt finansierade av Europeiska socialfonden för Mellersta Norrland kan till exempel handla om:

* satsningar på kompetensutveckling
* att på olika sätt underlätta inträde på arbetsmarknaden
* att motverka diskriminering på arbetsmarknaden
* att förebygga ohälsa och underlätta återgång i jobb för långtidssjukskrivna


Landshövding Gerhard Larsson, tillika ordförande i strukturfondspartnerskapet
Mål 2 Mellersta Norrland, leder hearingen.

Tid: Måndag den 20 augusti kl 10.00-12.30
Plats: Olof Högbergssalen, Sambiblioteket i Härnösand

Kontaktperson: Kanslichef Hans Wiklund, tel 0611-34 93 65.