Crisos AB

Hur ska vi förbereda våra soldater inför den psykiska påfrestning en utlandstjänstgöring innebär?

Press Release   •   Dec 09, 2009 09:48 CET

Av de 1 600 000 amerikanska veteraner som tjänstgjort i Afghanistan eller Irak har 500 000 fått Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) eller annan psykisk ohälsa. År 2005 hade över 6 000 amerikanska veteraner tagit livet av sig.

Sverige har ca 1 600 soldater i utlandstjänst per år. Innebär detta att 500 svenska soldater årligen kommer att drabbas av PTSD eller annan psykisk ohälsa? Hur många svenska soldater kommer att ta livet av sig innan vi förstår allvaret av problemet?

Boken ”Från värnpliktig till veteran” ger soldater och anhöriga kunskap, fakta och verktyg som gör att deras relationer kan hålla, trots upplevelserna under en utlandsmission.

Boken belyser också de kommande behov som Sverige står inför när vi nu är på väg att skaffa kontrakterade soldater, en yrkesarmé. Det behövs mer stöd och utbildning, och en bättre uppföljning på de svenska soldaternas psykiska status.

Här ges också en liten inblick i det arbete som Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO gjort för att bygga upp ett bra veteranstöd.

Författaren Regina Birkehorn, som driver företaget Crisos, har specialiserat sig på att utbilda och föreläsa i praktisk krishantering.

För mer information kontakta:

Regina Birkehorn

070-591 48 49

www.crisos.se