Kiruna kommun

Hur skapar vi världens bästa skola i Kiruna?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:04 CEST

Kiruna kommun och dess skolor står inför en stor utmaning i framtiden när en ny stad skall byggas.

Ni inbjuds härmed till en presskonferens torsdagen den 21 oktober 1300 i fullmäktigesalen - Kiruna stadshus. Vid presskonferensen presenterar ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Roger Suup och förvaltningschef Stefan Hämäläinen upplägget för den nya för- och grundskoleutredningen, utredningen innehåller bland annat följande delprojekt:
– Vision - hur vill vi att skolan skall se ut i framtiden

– Barn-, elev och befolkningsutveckling i Kiruna kommun

– Personalplanering - vilken personal kommer att behövas och vilken kompetensutveckling krävs för att möta framtiden?

– Organisation - hur kommer rektorsområdena och ledningsorganisationen att se ut?

– Specialverksamheter - hur skall vi i framtiden möta behovet av barn- och elever i särskolan och i kommunikationsklass?

– Lokalöversyn - hur kommer skolornas lokaler att se ut och vilka är behoven i framtiden?

–Näringsliv - hur skall skolorna och näringslivet samarbeta i framtiden och hur påverkar LKAB oss?

– Distansteknik - hur skall vi möjliggöra för våra barn i byarna att ha en likvärdig skola?

– Samordning - hur skall de kommunala pengarna utnyttjas effektivt genom kommunal samordning?

Varmt välkomna

Förvaltningschef
Stefan Hämäläinen
Mobil: 070 - 323 12 96
E-mail: shn@kommun.kiruna.se