Vulkanmedia

Hur startar man familjehem? ''Andras barn-mina ungar'' ger praktiska råd till alla som ska ta hand om andras barn i sitt hem

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 09:15 CEST

Varje år är omkring 30 000 barn och unga i Sverige omhändertagna under kortare eller längre tid. Många behöver kvalificerad vård av professionella på så kallade HVB hem. De allra flesta placeras dock i ett jour- eller familjehem* där deras behov av värme, stöd och hjälp ska tillfredsställas av en vanlig familj.

Behovet av engagerade och empatiska vuxna som tar sig an alla dessa utsatta barn är stort och
växande. För att underlätta för alla som funderar på att starta eller som kommit igång och tagit emot sina första placeringar har Johan Schött skrivit ''Andras barn-mina ungar''. Där har han samlat praktiska tips och råd som till exempel hur man planerar sin verksamhet som jour- eller familjehem, hur man kan disponera sin bostad, hur man förbereder de egna barnen på att fler barn ska flytta in, hur man hjälper de placerade barnen att finna sig tillrätta i sin nya tillvaro i sitt jour- eller familjehem och mycket annat.

- Min utgångspunkt var att samla ihop och strukturera den information jag önskar jag hade fått när jag skulle starta min jour- och familjehemsverksamhet. I början hade jag ett par placeringar som inte blev lyckade för någon part. Dessa hade kunnat undvikas om jag då vetat vad jag idag känner till. Min förhoppning är att ''Andras barn-mina ungar'' ska hjälpa andra familjer till en smidig start på sin verksamhet, säger Johan Schött.

- Att vara van vid barn och unga och att ha en genuin känsla och engagemang för deras situation
och svårigheter är en god hjälp när man börjar ta emot andras barn i sitt hem men man behöver
absolut inte vara någon slags expert, tvärt om tillägger Johan.

¨Nyligen har en av regeringen tillsatt utredning redovisat en rad förslag för att stärka de
omhändertagna barnens säkerhet i jour- och familjehemmen. Många av förslagen är bra men de räcker inte. Det behövs fler åtgärder och ett mer sammanhållet samarbete mellan alla vuxna som är inblandade i vården av de omhändertagna barnen. I boken lämnar Johan idéer kring hur dels säkerheten kan ökas men också förslag på förbättrade villkor för både placerade barn och för jour och familjehemsföräldrar.

För mer information och recensionsexemplar var vänlig kontakta:
Johan Schött                                    Jimmy Sjökvist
johan@triventor.se                          jimmy.sjokvist@vulkan.se

*Jourhem kallas de boenden som ska lösa en akut situation, till exempel då ett barn löper omedelbar risk att utsättas för övergrepp.
Familjehem är det vi förr kallade fosterhem. Dessa är en mer långsiktig lösning då socialtjänsten bedömer att återflytt till den egna familjen
inte är möjlig

Alla bär på en berättelse - ha du gett ut din?