Oras Sverige AB

Hur Stockholms studentbostäder kraftigt minskade sin vatten- och energiförbrukning – fallstudie

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2019 10:56 CEST

Uppdraget i projektet var att undersöka förändringar i vatten- och energiförbrukningen vid byte av blandare och duschar till modeller utrustade med vatten- och energibesparande funktioner. Mätningarna genomfördes mellan oktober-december 2018 i Stockholms studentbostäder på Kammakargatan i Stockholm.

Hur gjordes mätningarna?

Det finns fyra våningar i byggnaden som undersöktes, varav tre ingår i mätningarna. På bottenvåningen finns det fyra studentbostäder och på de övriga våningarna sex studentbostäder. Varje våning har gemensamt kök, två eller tre gemensamma badrum med tvättställ och dusch.

Mätningarna gjordes på tvättställsblandare, duschblandare och köksblandare. Totalt genomfördes mätningar på 8 tappställen fördelat på de tre våningarna.

Flödesgivarna var placerade i kall- och varmvattenrören mellan kopplingarna och blandarna. Resultaten av mätningarna registrerades i Vertos VertoLive. Samtliga bostäder var uthyrda och med sammanlagt 16 hyresgäster på tre våningar under mätperioderna.

Testperiod, del 1 & 2

Den första perioden av fallstudien utfördes med referensblandare utan vattenbesparande funktioner.

Mätningarna i den andra perioden utfördes med vatten- och energibesparande blandare från serien Oras Swea (1510F och 1533F), samt termostatblandare i serien Oras Nova (7464) tillsammans med duschutrustning Oras Apollo (530).

Hur blev resultatet?

Den totala vattenbesparingen motsvarar 23,6 % av allt vatten som användes i de uppmätta blandarna. Den uppmätta varmvattenbesparingen motsvarar 33 % av allt varmvatten som användes i de uppmätta blandarna. Energibesparingen motsvarar därmed också 33% av den energi som använts för att värma tappvatten i de uppmätta blandarna.

Besparingar i vatten-, samt energiförbrukning visade sig vara betydande och lönsamheten för investeringen är hög.

Kort om Stockholms studentbostäder:

  • Sveriges största bostadsbolag för studenter
  • Ägs av en stiftelse som startades av elever för 60 år sedan
  • Ungefär 8000 rum/lägenheter (cirka 50/50)
  • Oras är huvudleverantör för underhåll, renovering och projekt

Fallstudien är gjord av Ramboll Finland Oy. Projekt: Vedenkulutuksen mittaukset, Oras Oy, 1510046551.

Ytterligare information och hela studien finns att se här:

https://stories.oras.com/se/hur-stockholms-studentbost%C3%A4der-kraftigt-minskade-sin-vatten-och-energif%C3%B6rbrukning-fallstudie

Oras Group är en betydande leverantör av sanitetsprodukter; marknadsledande i Norden och ett av de ledande företagen i Europa. Bolagets uppdrag är att göra användningen av vatten enkelt och hållbart och dess vision är att bli den marknadsledande leverantören av avancerade sanitetsprodukter i Europa. Gruppen har två starka varumärken, Oras och Hansa. Oras Group ägs av familjeföretaget Oras Invest, som är en industriell ägare.

Huvudkontoret för koncernen ligger i Rauma, Finland, och koncernen har fyra produktionsanläggningar: Burglengenfeld (Tyskland), Kralovice (Tjeckien), Olesno (Polen) och Rauma (Finland). Gruppen har egen personal i ett 20-tal länder. Oras Group omsatte 245 miljoner euro under 2015 och hade i slutet av året 1370 anställda.

Mer information finns på www.oras.com