Consultus AB

Hur styr man organisationer som kör projekt så att de arbetar effektivt?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 14:57 CEST

Projekt som metod är idag väletablerat i de flesta branscher. Med certifieringar, internationella standards och många kunskapskanaler borde väl allt vara väl?

Inte alltid. Många organisationer har problem med att projektet blev bra men det var fel projekt. Ett vanligt problem är också att det startas alldeles för många projekt i förhållande till verksamhetens resurser vilket leder till att projektledarna får slåss om resurserna. Olika delar av organisationen prioriterar olika projekt vilket leder till att få projekt går bra. När det är komplexa helheter som skall byggas hinner inte styrgrupperna sätta sig in tillräckligt djupt vilket leder till suboptimering. Ofta har man också problem med att se till att värdet som projektet skapar fullt ut som realiseras i den löpande verksamheten och/eller hos kund.

Ovanstående problem går att lösa och kan ge stora vinster i effektivitet och en mer harmonisk organisation som följd.

Arbeta med program för att delegera ansvaret för styrningen av komplexa projektkomplex. Detta samtidigt som man kan skapa en agil styrning mot att realisera nytta och hålla sig nära strategin över tid.

Arbeta med projektportföljhantering för att skapa transparens, resurshantering, prioritering och balansering som får genomslag och fokus på att utveckla strategin. Här handlar det om att fokusera på att organisationen gör rätt sak på rätt sätt.

Bygg en bra integrering av styrgrupper, projekt, program och portfölj genom tydlig ”governance”, tydliga processer och smarta verktyg för att arbeta med rullande vågen och transparens.

Slutligen, att inte bara skicka människorna i organisationen på standardiserade utbildningar utan också gå in med coachning och ”mentoring” av styrgrupper, projektledare, programledare, portföljledare och projektteam i verksamheten. Detta för att lära sig i steget, d.v.s. att lära direkt kopplat till de verkliga projekten, lärande loopar, anpassade efter den egna verksamheten.

Efter 20 års arbete i de flesta roller som man kan ha i komplex projektverksamhet varav två stora förändringsprojekt. Efter att ha utbildat och certifierat mig i projekt, program, projektportfölj, coachning och terapi. Efter att ha diskuterat och debatterat nationellt och internationellt i min ideella roll som PMI-ordförande i södra Sverige, så ser jag lösningen i att arbeta med en kombination av lösningar. Stora delar har jag realiserat inom ett större industriföretag och jag arbetar idag som konsult med att realisera helheten i andra typer av verksamheter

Jag skulle gärna vilja möta, diskutera, debattera med er som sitter med dessa problem, hör gärna av dig med dina synpunkter på LinkedIN.

Kom och delta i mitt seminarium den 29 november kl: 14 i Stockholm med fokus på teorier och i verksamhet praktiskt testade pragmatiska lösningar, se inbjudan nedan.


Consultus är en organisation som har arbetat med verksamhets- och ledarutveckling, kommunikation, projektledning och kompetensutveckling sedan 1973. Vi ägs av Softronic AB som finns noterade på Stockholmsbörsen vilket ger oss en stabil ekonomisk plattform. Vi arbetar långsiktigt och vi har återkommande, trogna kunder sedan flera år. Consultus är delägare och driver tillsammans med 9 europeiska konsultföretag (Allied Consultants Europe) ett europeiskt samarbete när det gäller senaste forskningsresultat, konsultutbyte, undersökningar och offerter till större organisationer.
Consultus utgångspunkt är att skapa varaktig beteendeförändring och resultat som leder mot långsiktiga mål.