Moderaterna

Hur tänker regeringen lösa flyktingmottagandet?

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:36 CET

- På vänsterkartellens initiativ fattades en tillfällig lag som
tredubblade behovet av flyktingmottagande i kommunerna. Ändå har inget extra gjorts för att motivera kommunerna att axla det nya, tunga ansvaret.

Det säger Tobias Billström, moderaternas asyl- och integrationspolitiske talesman och väcker en interpellation till migrationsminister Barbro Holmberg.

- I höstas fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut efter förslag från Vänsterkartellen. Ett resultat är att runt 18500 människor förväntas få uppehållstillstånd.

- Redan tidigare fanns kritik mot den ersättning som staten erbjuder kommuner för flyktingmottagande, då den inte ansågs täcka kommunernas merkostnader för flyktingarna.

- Socialdemokratiska statsråd har varit snabba med kritiken mot borgerliga kommuner som varit tveksamma, men nu visar det sig att bland de kommuner som är negativa till ett ökat mottagande är de flesta s-styrda. De motiverar sin ovilja med att ta emot fler flyktingar med att det saknas
lediga bostäder, att det saknas lediga jobb och att den ersättning som staten ger är för snål. Vänsterkartellens ledamöter i riksdag och regering har ställt ut löften om mottagande, som deras kollegor ute i landets
kommuner inte kan eller vill uppfylla med dagens villkor. Det borde migrationsministern tänkt på lite tidigare.


Interpellationen bifogas nedan:

--------------------------------------------

Interpellation TILL STATSRÅD
2006-03-07

Till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Tag ansvar för de beslut som fattats

Den 9 november fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut efter förslag från Leif Jacobsson(s), Ulla Hoffman(v) och Peter Eriksson(mp). Ett resultat från den tillfälliga lagen är att ungefär 18500 människor förväntas få uppehållstillstånd, vilket innebär att kommunerna måste ta emot minst tre gånger så många som tidigare. Beslutet om den tillfälliga
lagen kommer alltså från Vänsterkartellen.Trots detta är det enligt Sydsvenska Dagbladet den 7 mars 2006 i huvudsak socialdemokratiska kommuner som säger nej till flyktingmottagande.

Redan tidigare fanns kritik mot den ersättning som staten erbjuder kommuner för flyktingmottagande, då den inte ansågs täcka kommunernas merkostnader för flyktingarna. I dag motiverar socialdemokratiska kommuner
sin ovilja med att ta emot fler flyktingar med att det saknas lediga bostäder, att det saknas lediga jobb och att den ersättning som staten ger är för snål.
Det finns alltså en mycket liten vilja från kommuners sida att utan kompensation uppfylla de löften som partikamraterna i riksdagshuset och i regeringskansliet fattat beslut om.

Samtidigt begär Integrationsverket att regeringen skall öka de ekonomiska stimulanserna till kommunerna, för att dessa skall motiveras att ta emot det stora antal flyktingar som kommer på grund av den tillfälliga lagen skapad på Vänsterkartellens initiativ.

Tidigare har den sortens resurstillskott givits, exempelvis för
mottagandet av flyktingar från Balkan på 1990-talet.

1. Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att ansvar tas för det beslut som fattades i Sveriges riksdag den 9 november 2005?

2. Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att kommuner blir mer motiverade att ta emot flyktingar?

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11