Svensk Handel AB

Hur utvecklas handeln i Fyrbodal?

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:31 CET

I Fyrbodal finns en köpkraft på 12,2 miljarder kronor. Området har ett stort inflöde av köpkraft och handeln omsätter därför hela 15,7 miljarder kronor. De främsta orsakerna är en stark gränshandel och sommarturismen. Utmaningen för Fyrbodal är att inte bara förlita sig på gränshandeln utan att utveckla andra sidor som underbygger handeln i området.

Det går bra för handeln. Under 2005 omsatte svensk detaljhandel 413 miljarder kronor, 12 procent av de sysselsatta i landet arbetar idag inom handeln och branschen får en allt mer framträdande roll inom svensk ekonomi. Nästan en tiondel av Sveriges BNP utgörs av handeln.

Handelns Utredningsinstitut HUI tar varje år fram statistik över hur handeln i Sverige utvecklas. Svensk Handel har analyserat dessa siffror för de olika kommunerna i Fyrbodal. Vi har också tittat på vad som krävs för att handeln i regionen skall utvecklas på ett positivt sätt kommande år.

För mer information eller kommentarer ring gärna:
Cecilia Sahlsten, presskontakt Svensk Handel 031 62 94 18, 0706 66 53 12,
eller Maria Klingberg, Svensk Handel 0705 30 38 02