Mittuniversitetet

Hur väcker vi ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik?

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:38 CET

2007-02-09, Linda Byström, informatör
Tel: 060-14 86 07, e-post: linda.bystrom@miun.se

Tid: Onsdag 14 februari, kl. 10.00 – 16.30
Plats: Arken, Campus Örnsköldsvik – Pinassen

Hur väcker vi ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik?
Frågan kommer att diskuteras på en konferens som riktar sig till lärare, representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Bakom satsningen står Mittuniversitetet, i samarbete med SCA, Länsstyrelsen Västernorrland, Sundsvalls kommun, Metso Paper, Vinnova och Handelskammaren Mittsverige.

Samarbetet startade redan 2004 och i oktober 2005 arrangerades den första konferensen i Sundsvall med över 100 deltagare. Två projektstipendier, finansierade av Vinnova, delades ut till Hagaskolan i Sundsvall och Gudmundråskolan i Kramfors. Dessa projekt ska nu redovisas under konferensen.

Det kommer också att föras en intressant diskussion mellan utbildare och företrädare för industri och offentlig verksamhet, kring betydelsen av naturvetenskap och teknik. Vilken är lärarens roll och hur ser samspelet mellan skola och näringsliv ut?

Undervisningen i den svenska skolan har inte den verklighetsanknytning man skulle kunna önska, berättar Anders Evensson och Klas Andersson, lärare på Hagaskolan i Sundsvall och fortsätter: I de naturvetenskapliga ämnena ser vi möjligheter att göra undervisningen mer konkret med fler praktiska problem för eleverna att lösa. Praktiska problem med koppling till verkligheten gör eleverna mer engagerade. De känner själva att de vill ta in nya kunskaper för att lösa problemen, kunskaper som de troligtvis befäster på ett bra sätt. Här på Hagaskolan har vi, tack vare stipendiet, kunnat köpa in materiel till den praktiska undervisningen bl. a avancerat tekniklego, bärbara datorer och digitalkameror. Eleverna har uppskattat detta arbetssätt och har jobbat kreativt och kommit med innovativa lösningar!
En del av stipendiet har använts till uppskattade studiebesök på Umeå universitet och universitetssjukhus, säger Per Öhman, lärare vid Gudmundråskolan i Kramfors. Just nu planeras besök hos Örnsköldsviks industrier och på Mittuniversitetet.
– Eleverna har uttryckt stor uppskattning över besöken och visar på en nyfikenhet för naturvetenskap efter besöken som är större än innan.
Ett bra utbildningssystem ända från grundskola till och med universitet är bra för samhällsutvecklingen – inte bara regionalt utan även nationellt och internationellt, säger Thomas Lindstein, rektor på Mittuniversitetet.

Samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet är helt nödvändig för att möta framtidens krav på såväl företagsamhet som på offentlig service. Hela utbildningssystemet är en nyckel för att den samverkan ska uppnås, beskriver Kenneth Eriksson, vd för SCA Forest Products och en av deltagarna i diskussionspanelen den 14 februari.

Frågor kan ställas till:
Om samarbetet: Lars-Åke Lindström, Metso Paper, lars-ake.lindstrom@metso.com och Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet, micke.gulliksson@miun.se

Om projektstipendiet: Klas Andersson, Hagaskolan, 060-19 27 00, klas.andersson@skola.sundsvall.se
Anders Evensson, Hagaskolan, 060-19 27 00, anders.evensson@skola.sundsvall.se, Per Öhman, Gudmundråskolan, 0612-804 42, per.ohman@idu.kramfors.se

Mer information: www.miun.se/fscn/fsf

Hjärtligt välkommen!Program
Moderator Åsa Hansson, Mediegruppen Marklund & Sandelin AB
10.00 Registrering och förfriskningar
10.30 Tema och uppläggning
Lars-Åke Lindström, Metso Paper
Återkoppling till tidigare konferenser
10.50 Verklighetens fysik
Klas Andersson och Anders Evensson, Hagaskolan i Sundsvall
Lärare vid Hagaskolan i Sundsvall har gjort lärarpraktik på Akzo Nobel i Stockvik för att få inspiration och idéer till undervisning. Projektstipendiet har utnyttjats för att vidareutveckla teknik/fysikundervisningen i skolan. Syftet är att eleverna skall få bättre inblick i vad fysik och teknik i samhället kan vara.

11.30 Lunch
12.30 Teknik i glesbygd
Per Öhman, Gudmundråskolan i Kramfors
Projektstipendiet har utnyttjats för att skapa nyfikenhet och förståelse för naturvetenskapens plats i samhället och öka intresset för naturvetenskapliga/tekniska studier vid universitetet och högskola på en ort där förhållandevis liten andel av befolkningen har eftergymnasial utbildning.

13.00 Aktuell naturvetenskap och teknik
- Ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv i Örnsköldsvik
Ulrica Westin, Örnsköldsviks kommun
Kreativitet, aktivitet och problemlösning är nyckelord i ett projekt som syftar till att öka intresset för NT hos flickor och pojkar i grundskolan genom att samarbeta med det lokala näringslivet. Det går ut på att elever i årskurs 5-9 arbetar med ett ämnesområde i skolan som sedan kopplas till ett studiebesök på ett företag. Studiebesökens upplägg bygger på en pedagogik som karakteriseras av just kreativitet, aktivitet och problemlösning.

13.45 Fyrklövern
Gerd Bergman, Kom Tek, Örnsköldsviks kommun
"Fyrklövern" - fyra satsningar i Örnsköldsvik för att öka intresset för naturvetenskap och teknik; KomTek, NTA, Naturvetenskapens dagar samt Skola-Näringsliv. Gerd redogör för dessa satsningar, hur de skiljer sig åt och hur de hänger ihop.

14.30 Kaffe
14.50-16.00 Samtal
Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, Kenneth Eriksson, SCA Forest Products, Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun, Per Nordgren, Hägglunds Drives AB
Utbildare och företrädare för industri och offentlig verksamhet diskuterar betydelsen av naturvetenskap och teknik, lärarens roll och samspelet mellan skola och näringsliv.

16.00-16.30 Hur går vi vidare?
Lars-Åke Lindström