Ratio

Hur växer kunskapsintensiva företag?

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 16:20 CET

Ratios forskare Daniel Halvarsson och Karl Wennberg presenterar en ny rapport som belyser sambandet mellan kompetens och konkurrens: "Hur växer kunskapsintensiva företag som sysslar med företagstjänster?", den 20 februari.

Resultaten indikerar att de interna resurserna är avgörande, främst ledningens erfarenheter och om man lyckas rekrytera kompetent teknisk personal. Rapporten hör till projektet Kompetens för tillväxt.

Almegas chefekonom Lena Hagman medverkar i lunchseminariet och kommenterar rapporten utifrån utvecklingen för företagstjänsternas jobbskapande.


Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar 

- Hur politisk förändring kommer till stånd 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling. 
För mer information gå till www.ratio.se