Nationella sekretariatet för genusforskning

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan?

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:25 CEST

Många jämställdhetsprojekt har genomförts i skolor, men vet vi om de leder till förändring? Vad är det i så fall som fungerar och vad fungerar inte? Lyssna på ett panelsamtal på Skolforum 31 oktober om behovet av ett jämställdhetsarbete baserat på forskning.

Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, efterlyste evidensbaserade metoder för jämställdhet i skolan. Vad säger forskningen om genuspedagogik och det jämställdhetsarbete som bedrivs i förskolor och skolor?

En panel av forskare och pedagoger samtalar om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning.

Medverkande:
Gun-Marie Frånberg, forskare vid Umeå universitet
Victoria C. Wahlgren, forskare vid Blekinge tekniska högskola
Mia Heikkilä, jämställdhetsexpert vid Skolverket
Torbjörn Messing, Lärarförbundet.

Om du vill delta i seminariet måste du anmäla dig på Skolforums webbplats.

Här finns fler arrangemang på Skolforum som genomförs av Genusskolan.se.

Vill du komma in gratis på Skolforum? Anmäl dig här.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering