Teknologisk Institut

Hur vi klimatanpassar våra fastigheter?

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 15:36 CET

Miljö- och hållbarhetsfrågorna växer i betydelse och i synnerhet inom fastighetsbranschen. Hållbarhetsarbetet omfattar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och Sverige arbetar aktivt och föredömligt med att minska sin miljöpåverkan. Men är det tillräckligt?

Perspektiven är många och strävan efter att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer och fastigheter där människor och verksamheter kan utvecklas är mer aktuellt än någonsin. Här samlar vi branschen till en högaktuell konferens om miljö- och hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen där du möter aktörer med nya infallsvinklar och exempel på framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Ta del av expertkunskaper inom bland annat energieffektiva fastigheter, sunda materialval, flexibla fastighetslösningar samt smarta gröna investeringar. 

Välkommen till konferensen som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Konferens: 2-3 juni 2015, Stockholm
Läs mer om konferensen här!

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.