BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Hur viktiga är de barnrättsliga frågorna – egentligen? Nytt nummer av BRIS-tidningen ute nu!

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 07:00 CET

Under politikerveckan i Almedalen i somras ställde BRIS ett antal frågor till de dåvarande riksdagspartierna. Bland annat fick partierna svara på hur de såg på en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning och hur de skulle driva barnskyddsutredningen som kom förra sommaren.

I BRIS-tidningens sista nummer för år 2010 följer vi upp BRIS frågor och kravställan till alla nuvarande riksdagspartier och konstaterar att det finns många viktiga frågor som inte får tappas bort under mandatperioden.
Och BRIS generalsekreterare Göran Harnesk ger sin syn på vilka som är de viktigaste barnrättsliga frågorna under de kommande fyra åren.

Dessutom fördjupar vi i oss vad som väljarna ansåg vara den viktigaste valfrågan – skolfrågan. Vi frågade framtidsanalytikern Göran Krafft och fd. rektorn Lennart Sandborg om hur de ser på skolans syfte och mål – och hur de ska uppnås.  

Stefan Einhorn filosoferar kring prestationer och människors värde och krönikan är skriven av Kattis Ahlström och tar upp kanske det viktigaste och största i en människas liv – vad är det som gör att vi blir den vi är?

Bli medlem i BRIS, då får du BRIS-rapporten och tre temanummer av BRIS-tidningen för 360 kronor per år!
Mer information hittar du på www.BRIS.se


Kontakt:
Cecilia Nauclér, presschef/chefredaktör BRIS, telefon 0701-60 88 30, e-mail cecilia.naucler@bris.se

 

 

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se