Sunne kommun

Hur vill du ha Sunnes nya bibliotek?

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 13:52 CET

Utifrån två framtagna förslag uppmanas nu Sunneborna, fram till 19 februari, att ge sina synpunkter på hur ett nytt bibliotek i Sunne ska inredas.
Ikväll måndag den 5 februari är invånarna inbjudna till ett informationsmöte i Sparbankssalen kl 19. Förslagen ställs sedan ut i kommunhuset på Kvarngatan 4. Det ena är ritat av arkitekten Gert Wingårdh – det andra av arkitekterna Malmström & Edström.

Ytan är på cirka 2000 kvadratmeter. Sunnes nuvarande bibliotek från 1956 är på 400 kvadratmeter. Men det nya biblioteket får en rad funktioner som det nuvarande inte har. Det handlar om lärcenter med vägledning och vuxenutbildning, café, en samlingssal och en prioriterad barn- och ungdomsavdelning. Huvudinriktningen för ett nytt bibliotek utgår från ledorden
• Tillgänglighet
• Öppenhet
• Flexibilitet
• Upplevelse
• Mötesplats

Den tidplan som det planeras utifrån är att kommunfullmäktige kan ta ett beslut i mars eller april, att byggstart kan ske i juli och att inflyttning blir i början av 2008.
- Vi har dispens från arbetsmiljöverket och måste få en lösning på biblioteksfrågan – inte minst för bibliotekets personal, säger Sunnes kulturchef, Tuula Dajén.
Det handlar också om att göra biblioteket, som idag ligger på andra våningen utan hiss, tillgängligt för besökarna.

När synpunkter tagits in från Sunneborna ska de beaktas i en sedvanlig politisk process.
- Men långbänken har vi bakom oss. Nu måste vi komma till skott och hitta en bra gemensam lösning, säger kommunalrådet Ola Persson.
- Biblioteksfrågan har diskuterats i 50 år i Sunne och i en enkät har Sunneborna uttryckt att de vill ha det nya biblioteket i Konsums nuvarande lokaler mitt i centrum, säger bildningsnämndens ordförande, Inge Andersson (c).

Alltfler besöker landets bibliotek idag – däremot minskar bokutlåningen.
- Besökarna gör andra saker i biblioteket idag och vi vill veta vad Sunneborna vill göra i ett nytt modernt bibliotek, säger Inge Andersson.

Det finns stora förhoppningar, inte minst från centrumföreningen SKUTT - som består av handlare, fastighetsägare och kommunen - kring biblioteket och att det ska kunna dra in fler människor till centrum. Så att det ska ligga centralt råder det inga tveksamheter om med tanke på att biblioteket ska vara en mötesplats och lättillgängligt för alla.

Biblioteksgruppen ser fram emot ett hypermodernt bibliotek med den allra senaste tekniken.
- Vi vill kunna ge optimal service och använda den bästa tekniken när vi väl bygger nytt, säger kulturchefen Tuula Dajén.

Någon kostnadskalkyl är inte framtagen i nuläget. Kommunen kommer att hyra av fastighetsägaren och byggmästaren Anders Magnusson.