Statens Fastighetsverk

Huseby bruks köksträdgård tävlar om europeiskt kulturarvspris

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:02 CEST

Huseby bruk tävlar om ett prestigefullt europeiskt kulturarvspris, Europa Nostra Awards,
”för ett engagerat arbete med att iståndsätta och levandegöra trädgården till en funktionell helhet baserat på grundliga efterforskningar”.

Statens fastighetsverk har givit ett internt kulturarvspris för iståndsättningen av Huseby bruks köks- och fruktträdgård. I och med det interna priset har projektet också nominerats till det internationellt erkända kulturarvspriset Europa Nostra Awards i konkurrens med en rad andra projekt i Europa. Bland 41 projekt har iståndsättandet av Huseby bruks köks- och fruktträdgård valts ut som enda vinnare i kategorin kulturlandskap. Biträdande förvaltare Annika Rydén fick ta emot priset vid en intern ceremoni på Örebro slott.
- Det görs så mycket arbete för kulturarvet på SFV och det känns extra roligt att just kulturlandskapet vinner en utmärkelse denna gång. Trädgårdar och landskap är en otroligt viktig del i vår kulturhistoria, något som ibland glöms bort, säger biträdande förvaltare Annika Rydén.

Detektivarbete
Målet för arbetet med Huseby köksträdgård var att återskapa den trädgård som en gång i tiden fanns på bruket med en fungerande planlösning, kvartersindelning och nya vindskydd i form av häckar och murar. Vindskydden var en förutsättning för att grönsaker, bärbuskar, fruktträd och blommor skulle
kunna odlas. Den underliggande tanken har hela tiden varit att köksträdgården ska förena produktion, pedagogik och rekreation.

Arbetet med återskapandet har baserats på berättelser av den gamle trädgårdsmästaren och de fakturor på fröer som köptes till trädgården. Stor möda och detektivarbete har lagts ner på att ta reda på vilka sorter som odlades i köks- och fruktträdgården. På herrgårdsvinden hittades följesedlar från frö- och växtleveranser till Huseby. Genom att gå igenom frökataloger och jämföra med artikelnummer på följesedlarna kunde man få fram vilka sorters blommor och grönsaker som odlats på Huseby. Förutom grönsaker och blommor fanns också mer exotiska inslag som vinrankor, persikor, meloner och agaver.

Med ledning av följesedlarna fick man god kännedom om vad som odlats på Huseby från 1880-talet och framåt. Även vilka ettårskulturer som odlades kunde man se utifrån detta material.

Europa Nostra
Europa Nostra är en paneuropeisk intresseorganisation som bildades för 40 år sedan med syfte att värna om kulturarvsfrågor i Europa. Europa Nostra-priset delas bland annat ut i kategorierna arkitekturarv, vård av kulturlandskap, konstsamlingar, arkeologiska utgrävningar och framstående
forskning inom kulturarvsområdet. Huseby bruk tävlar i kategorin projekt inom kulturlandskap.
Ytterligare två projekt som deltar från SFV i Europa Nostra Awards är restaureringen av Bellmanshuset på Djurgården i Stockholm samt fasadrestaureringen av Uppsala slott.

Europa Nostra kommer under våren 2005 meddela vinnare.
För mer information kontakta: Annika Rydén, 0470-752 049
Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87, Fax: 08-696 70 37 E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.