Swedbank

Hushållen fick bättre råd med villaköpen under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 09:12 CEST

Boindex för riket steg till 151,5

Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för andra kvartalet 2003. Boindex mäter husköpkraften, d v s hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre.

Boindex för Sverige som helhet steg till 151,5 andra kvartalet i år jämfört med 137,7 under första kvartalet. Priset för medianvillan sjönk från förra kvartalets rekordnivå till 935 000 kronor. Även lägre räntor och stigande förvärvsinkomster fick husköpkraften att stiga.

- Siffran för andra kvartalet har inte varit så här hög sedan slutet av 1999, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. En starkt bidragande orsak är att både rörliga och bundna räntor fallit markant samtidigt som husprisutvecklingen börjat mattas något Göteborgarna har åter fått råd med småhusköpet I storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg och även i gruppen medelstora städer steg husköpkraften. Under 100-strecket finner vi Stockholm och Malmö samt även Uppsala och Helsingborg. Göteborg, däremot, når precis 100 och Linköping har också tagit sig över strecket. Medan det räcker med en förvärvsinkomst före skatt på 510 000 kronor i Göteborgshushållet för att ha råd med medianvillan, behöver Malmöborna en hushållsinkomst på 530 000 kronor och Stockholmarna hela 730 000 kronor.

Husköpkraften förbättrades i tre fjärdedelar av kommunerna
Utav de 41 kommuner och regioner som ingår i undersökningen är det bara en fjärdedel som får en försämrad husköpkraft. Här har huspriserna fortsatt att stiga. Exempel är bland andra Västerås, Strängnäs och Eskilstuna - kommuner i Mälardalen med närhet till Stockholm. För resterande tre fjärdedelar av kommunerna får hushållen bättre råd med villaköpen.

I likhet med tidigare kvartal toppar fyra norrlandskommuner listan över husköpkraft: Örnsköldsvik, Piteå, Hudiksvall och Skellefteå. Här behöver medianhushållen använda 4 -7 % av arbetsinkomsten före skatt till bolånekostnader vid sina husköp, jämfört med hushållen i storstadsregio nerna där siffran varierar mellan 15 och 20 %.

Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet:
www.foreningssparbanken.se
(Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex)