SEB

Hushållen mindre positiva till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator vänder nedåt

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 10:24 CEST

Färre än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni, som faller tillbaka jämfört med förra månaden. Fortfarande tror dock cirka hälften av hushållen på stigande bostadspriser.
Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,20 procent om ett år och 7 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 51 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 22 procent mot förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 20 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 29, en nedgång med 7 enheter sedan förra månaden.

  • Kraftigt stigande räntekostnader i kombination med bolånetak "biter" och har fått hushållens syn på bostadsmarknaden att bli svalare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,20 procent, att jämföra med 2,21 procent i majmätningen.

  • Hushållens räntetro fortsätter att ligga lägre än Riksbankens prognos, säger Gunilla Nyström.


Fler hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent i maj.


Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 maj till 1 juni 2011.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader: se bifogat dokument


För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se


Presskontakt

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se


Pressmeddelande (PDF)
Presentation Boprisindikatorn juni 2011