Finansinspektionen

Hushållen ökar sitt sparande

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 13:41 CEST

Under andra kvartalet 2003 ökade hushållen sitt nysparade med 8 miljarder kronor till 25,2 miljarder kronor. Det är första gången på tre kvartal som hushållen ökar sitt nysparande. Det visar Finansinspektionens Sparbarometer för andra kvartalet 2003.

Nysparandet under andra kvartalet består främst av bankinlåning. 14,5 miljarder kronor placerades på bankkonto. Den andel av nysparandet som utgörs av försäkringssparande fortsätter att minska och var 5,2 miljarder kronor. Fondsparandet ökade något, från en minskning med 1,1 miljarder kronor första kvartalet 2003 till en ökning med 2,1 miljarder kronor andra kvartalet.

Skuldkvoten (relationen mellan finansiella tillgångar och skulder) minskar något det andra kvartalet från 0,62 till 0,60. Det är främst återhämtningen på aktiemarknaden som ligger bakom det förbättrade läget. Börsuppgången har sannolikt också bidragit till att hushållen börjat spara mer.

Värdet på hushållens finansiella tillgångar ökar med 4,2 procent andra kvartalet 2003. Därmed stärks den tendens till återhämtning i förmögenhetsvärdena som inleddes i slutet av förra året.

Vid utgången av juni i år hade svenska hushåll 2 278 miljarder kronor placerade i finansiella tillgångar. En förmögenhetsökning på 92 miljarder kronor jämfört med kvartalet innan.

Läs Sparbarometern på www.fi.se

Jennie Westerberg, informatör Tel 08-787 8197
Hans Bäckström, enhetschef Tel 08-787 8080, 070 215 2635