Swedbank

Hushållen optimistiska

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:22 CET

Drygt en tredjedel av hushållen tror att deras ekonomi kommer att bli bättre framöver.
Fler planerar att konsumera mer och fler har för avsikt att spara mer det kommande
året. Det visar Swedbanks halvårsvisa Hushållsbarometer. Ett orosmoln på den privatekonomiska himlen framöver är energiutgifterna.

– Resultaten i den här mätningen andas mer optimism än tidigare säger Erika Pahne, Institutet för Privatekonomi på Swedbank. Det gäller såväl hur man upplevt sin ekonomi de senaste sex månaderna som tron på hur den egna ekonomin ska utvecklas framöver.

En klart övervägande del av hushållen tror att hushållets ekonomi snarare kommer att bli bättre än sämre de kommande tolv månaderna. Av samtliga hushållsgrupper är fler positiva än negativa förutom pensionärshushållen, vilka har den lägsta tron på en bättre ekonomi det närmaste året.

– Ett orosmoln för hushållen är energiutgifterna framöver. Fyra av tio hushåll oroar sig för utgifter för el och uppvärmning det kommande året, säger Erika Pahne. Av småhusägarna oroar sig närmare hälften.

Fler ökar sin konsumtion, fler ökar sitt sparande
Fler hushåll planerar att konsumera mer det närmaste året. Trots att hushållens totala konsumtion stadigt ökat de senaste åren har andelen hushåll som planerat att konsumera mer eller mindre varit oförändrad sedan våren 2004. Men nu är en ny tendens märkbar. Fler hushåll planerar det kommande året att konsumera mer än vad de gör idag, totalt 15 från tidigare 10 procent. Fortfarande tror något fler att de kommer att dra ner på sin konsumtion än att konsumera mer, men andelen som planerar att hålla igen har minskat jämfört med tidigare mätningar. Även det egna sparandet beräknas öka den kommande tolvmånadersperioden. 20 procent, mot tidigare16, planerar att öka sitt sparande medan endast 8 procent, mot tidigare 15 procent, planerar en minskning.

Färre hushåll har fått försämringar
Hushållsindex har stigit från 49 till 50,8 och är på den högsta nivån sedan våren 2004.
Färre hushåll än vid vårens mätning har upplevt försämringar av sin ekonomi det senaste halvåret. Det bekräftas även av att fler det senaste kvartalet fått inkomsterna att räcka månaden ut och färre har dragit ner på sin konsumtion av ekonomiska skäl.

– Arbetslösheten har minskat vilket kan vara en förklaring till att fler har en oförändrad ekonomi och att färre känner av försämringar, konstaterar Erika Pahne. Huvudskälen för dem som svarat att de det senaste halvåret fått en bättre ekonomi är löneförhöjningar, och för dem som fått en sämre att man gått från jobb till bidrag.

För ytterligare information: Erika Pahne, 08-5859 1637 eller
Ylva Yngveson, 08-5859 1604, 070-200 1245
Läs rapporten Hushållsbarometern på www.fsb.se/privatekonomi.