Finansinspektionen

Hushållens banksparande rekordhögt

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:01 CEST

Hushållens tillgångar fortsatte att öka i värde under andra kvartalet och uppgick vid halvårsskiftet till drygt 4 000 miljarder kronor. Tillgångarnas värde ökade mer än skuldernas. Dessutom ökade nysparandet i bank kraftigt. Det visar FI:s sparbarometer som publiceras idag.

En fortsatt börsuppgång fram till halvårsskiftet och ökade värden på bostadsrätter är orsaken till att hushållens förmögenhet fortsatte att växa med 341 miljarder kronor under årets första halvår. Hushållens tillgångar exklusive villor och fritidshus uppgick då till 4 146 miljarder kronor.

Nysparandet ökade med 29 miljarder kronor under första kvartalet och med 53 miljarder kronor under det andra. Det är framför allt det traditionella banksparandet som ökat, men även sparandet i så kallade aktieindexobligationer. Vid halvårsskiftet hade hushållen 803 miljarder kronor på banken. Däremot har hushållen sålt sina aktier och andelar i fonder under första halvåret.

Skulderna ökade med drygt 60 miljarder kronor under andra kvartalet i år. Trots att hushållen fortsatte att låna så har skulderna sjunkit i förhållande till den samlade förmögenheten. Hushållens totala skulder uppgick till 2 077 miljarder. Skuldernas relation till inkomsterna har i stort sett varit oförändrad under årets första halvår, efter att ha stigit flera år i rad.

Det ska påpekas att den senaste tidens nedgång på börsen inleddes efter halvårsskiftet och avspeglas alltså inte i siffrorna.

Sparbarometern finns på www.fi.se


Om Sparbarometern

- Visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande, förmögenhet och skuldsättning över tiden och hur sparandet fördelas mellan olika sparformer.

- Ger en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och förmögenhet per kvartal.

- Baseras på preliminär statistik som finns tillgänglig en månad efter kvartalsskifte.

- Statistiken avspeglar det finansiella sparandet och de finansiella tillgångarna som aktier, fonder, bankinlåning och obligationer.


Lars Malmström,
Enhetschef, Kommunikation
Tel 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03

Hans Bäckström
Analytiker
Tel 08-787 80 80
Mob 070-215 26 35