Demoskop AB

Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:35 CET

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Av de tillfrågade hushållen svarar 72 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en uppgång med 5 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 9 procent vilket är en nedgång från förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser sjunker med två procentenheter till 13 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger i november månad. 

- En stor och ökande majoritet tror på stigande priser. Statistik om fortsatta prisuppgångar och Riksbankens besked om fortsatt rekordlåg reporänta, verkar för närvarande väga tyngre än effekterna av amorteringskrav och ökat byggande när hushållen gör sin analys, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 25 oktober till 2 november.

Läs mer om undersökningen här.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Mäster Samuelsgatan 17, SE-114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se