Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner. Augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:24 CEST

Hushållen ser ljusare på både den egna och den svenska ekonomiska utvecklingen under det närmaste året. I Konjunkturinstitutets augustimätning fortsatte hushållens förväntningar uppåt för fjärde månaden i rad och förtroendeindikatorn CCI steg från 7,1 i juli till 8,7. Inflationsförväntningarna steg till 2,3 procent, en höjning med 0,4 procentenheter från juli.

Hushållens optimism om den egna ekonomiska situationen fortsätter att öka och mikroindex steg för sjätte månaden i rad, från 12,1 i juli till 13,7 i augusti. Makroindex, som speglar hushållens förväntningar om den svenska ekonomins utveckling, stiger måttligt från –15,5 i juli till –13,3 i augusti. Synen på arbetslöshetens utveckling är något mindre pessimistisk och 47,9 procent tror att arbetslösheten kommer att öka, jämfört med 49,1 procent i juli.

De senaste månaderna har hushållens uppfattning om inflationen legat nära det faktiska KPI-utfallet som publiceras ungefär en månad efter att mätningen görs. I juli angav hushållen att inflationstakten var 1,6 procent, medan det faktiska KPI-utfallet blev 1,8 procent. Hushållen tror att inflationen i augusti blir 1,6 procent.

Om undersökningen
Uppgifterna för augusti har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1–20 augusti.

Diagrammen visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre minus andelen som svarar sämre. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.

CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.

Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.

Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.

Kontaktpersoner:
Klas-Göran Warginger, tel: 08–453 59 51
Jesper Hansson, tel: 08–453 59 48, ansvariga för Hushållens inköpsplaner
Anna Maria Ström-Böök, presskontakt tel: 08–453 59 09

För tabell och diagram, se bifogad fil