Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:51 CEST

Hushållen ser ljusare på både den egna och den svenska ekonomiska utvecklingen under det närmaste året. I Konjunkturinstitutets julimätning fortsatte hushållens förväntningar uppåt för tredje månaden i rad och förtroendeindikatorn CCI steg från 0,7 i juni till 7,1 i juli. Inflationsförväntningarna fortsätter att falla till 1,9 procent i julimätningen.

Hushållen är något mer optimistiska om den egna ekonomiska situationen och mikroindex steg för femte månaden i rad, från 10,1 i juni till 12,1 i juli. Påtagligt fler hushåll tycker att det nu är rätt tillfälle att köpa kapitalvaror, vilket kan förklaras av fallande marknadsräntor. Makroindex, som speglar hushållens förväntningar om den svenska ekonomins utveckling, stiger kraftigt från –26,3 i juni till –15,5 i juli. En majoritet av hushållen tror att den svenska ekonomin kommer att förbättras under det närmaste året. De flesta hushållen tror dock att arbetslösheten kommer att fortsätta öka.

De senaste månaderna har hushållens uppfattning om inflationen legat mycket nära det faktiska KPI-utfallet som publiceras ungefär en månad efter att mätningen görs. I juni angav hushållen att inflationstakten var 1,9 procent, medan det faktiska KPI-utfallet blev 1,8 procent. Hushållen tror att inflationen i juli faller ytterligare till 1,6 procent. Inflationen om tolv månader förväntas enligt julimätningen bli 1,9 procent, vilket är en nedgång från 2,1 procent i juni och 2,3 procent i maj.

Om undersökningen
Uppgifterna för maj har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1–20 juli.

Diagrammen visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre minus andelen som svarar sämre. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.
CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.

Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.

Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.

Kontaktpersoner:
Jesper Hansson, ansvarig Hushållens inköpsplaner 08-453 59 48
Anna Maria Ström-Böök, presskontakt 08-453 59 09

För diagram, se bifogad fil