Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner. Juli 2004

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 09:46 CEST

I juli dämpades optimismen något om den ekonomiska utvecklingen bland de svenska hushållen. Förtroendeindikatorn, CCI, sjönk till 7,7 jämfört med 9,5 i juni. Under årets sju första månader har CCI varit relativt stabil och inte uppvisat någon klar tendens att avvika från medelvärdet under året på 7,3. Läs mer på vår hemsida www.konj.se