Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner. Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 12:49 CEST

Mer optimistiska om den egna ekonomin och mindre pessimistiska om den svenska ekonomin. Det är vad de svenska hushållen tror om den närmaste framtiden. I Konjunkturinstitutets junimätning fortsatte hushållens förväntningar uppåt och CCI steg från - 4,6 i maj till plus 0,7 i juni.

Ändå är det en bra bit kvar innan förväntningarna är tillbaka på förra årets nivåer. Hushållen blir alltmer optimistiska om den egna ekonomiska situationen och det s.k. mikroindex steg för fjärde månaden i rad, från 5,9 i maj till 10,1 i juni. Alla frågor som ingår i mikroindex bidrog positivt till ökningen. Hushållens förväntningar om den svenska ekonomins utveckling, makroindex, är inte lika pessimistiska som tidigare. Fortfarande tror dock en majoritet av hushållen att arbetslösheten kommer att fortsätta öka.

I maj angav hushållen att inflationstakten var 2,0 procent, medan det faktiska KPI-utfallet blev 1,9 procent. För juni anger hushållen att de tror att inflationen är 1,9 procent. Hushållen förväntar sig inga större förändringar i inflationstakten om tolv månader, som de då tror kommer att vara 2,1 procent.

Om undersökningen

Uppgifterna för juni har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1-20 juni.

Diagrammen visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre minus andelen som svarar sämre. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.
CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.

Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.

Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.

Kontaktpersoner: Jesper Hansson, tel: 08-453 59 48 eller Klas-Göran Warginger, tel: 08-453 59 51.

www.konj.se