Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner. September 2003

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:48 CEST

De svenska hushållens syn på det ekonomiska läget har blivit allt ljusare sedan i april i år. Optimismen avser såväl den svenska ekonomins utveckling som den egna ekonomiska situationen. I Konjunkturinstitutets septembermätning fortsatte hushållens förväntningar uppåt för femte månaden i rad och förtroendeindikatorn CCI steg från 8,7 i augusti till 13,1 i september. Inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt är 2,2 procent i septembermätningen, dvs. marginellt lägre än i augusti.

Hushållens optimism om den egna ekonomiska situationen fortsätter att öka och mikroindex steg för sjätte månaden i rad, från 13,7 i augusti till 15,1 i september. Även makroindex, som speglar hushållens förväntningar om den svenska ekonomins utveckling, ökar från –13,3 i augusti till –7,7 i september. Men synen på arbetslöshetens utveckling är fortfarande pessimistisk och i september tror 47,8 procent att arbetslösheten kommer att öka.

De senaste månaderna har hushållens uppfattning om inflationen legat nära det faktiska KPI-utfallet som publiceras ungefär en månad efter att mätningen görs. I augusti angav hushållen att inflationstakten var 1,6 procent, medan det faktiska KPI-utfallet blev 1,7 procent. Hushållen tror att inflationen i september blir 1,7 procent.

Om undersökningen
Uppgifterna för september har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1–20 september.

Diagrammen visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre minus andelen som svarar sämre. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.
CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.

Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.

Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.

Kontaktpersoner: Klas-Göran Warginger, tel: 08–453 59 51, Jesper Hansson, tel: 08–453 59 48, ansvariga för Hushållens inköpsplaner, eller Anna Maria Ström-Böök, presskontakt tel: 08–453 59 09.

Nästa ”Hushållens inköpsplaner” publiceras den 30 oktober 2003 kl 09:30.