SEB

Hushållens nysparande under 2003 slår rekord

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 11:30 CET

Inte något annat år sedan SEB startade Sparbarometern har sparandet under de tre första kvartalen legat så högt som i år. Nysparandet uppgick till 98 miljarder kronor. En ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt fortsätter hushållens upplåning att öka i snabb takt - 9 procent i årstakt. I princip hela ökningen avser bostadsfinansiering. En skillnad från tidigare kvartal är att övrig upplåning har stannat upp.

Börsuppgången har lockat tillbaka hushållen till aktiesparande. Men bankkonto och kort räntefond är också fortsatt populära. Bostadsutlåningen fortsätter att öka i snabb takt trots att prisutvecklingen har mattats av. Det låga ränteläget har sannolikt lockat hushållen att låna på sina bostäder till konsumtion, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.

Med tanke på hushållens stabila balansräkning är läget inte oroande.

Nysparandet under de nio första månaderna 2003 uppgick till 98 miljarder kronor, exklusive insättningar till premiepensionen. Det är en ökning från motsvarande period föregående år med 26 procent. Bankinlåning står för 42,5 miljarder, försäkring för 23,9, fonder för 28,0 och övrigt för 3,6 miljarder kronor.

SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,9 (15,9) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,4 (15,4) procent. Därefter kommer Handelsbanken, som flyttar upp en placering, 12,3 (12,3) procent, Skandia 12,2 (12,4) procent, Nordea 10,7 (10,7) procent, AMF 8,3 (8,6) och Länsförsäkringar 5,6 (5,6) procent.

Hushållens nysparande under 2003

För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom,
08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv, 08-785 18 42
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54