NCG Group

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge väljer BizView för sin verksamhetsplanering och ledningsrapportering

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 09:35 CET

NCG Group levererar BizView till Hushållningssällskapet där BizView kommer att samverka med affärssystemet Hogia och det elevadministrativa systemet IST inom budget, prognos, ledningsrapportering och analys.

För mer information kontakta: peter.winkler@ncg-group.com  

Om BizView

Programprodukt med workflow för planering, prognos, budget, konsolidering, rapportering och analys med kalkylbladsgränssnitt, dashboards och webbteknologi.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.

Det innebär att vi utvecklar och förmedlar kunskap inom rådgivning, fältförsök, utvecklingsprojekt och utbildning för medlemmarnas, kundernas, elevernas, andra intressenters och vår egen framtid. Att hushållning med jordens resurser är en självklarhet för oss i hushållningssällskapet, det hörs på namnet.

I Kalmar-Kronoberg-Blekinge är vi ca 3500 medlemmar och knappt 300 anställda.

För mer information se www.hs-h.hush.se

Om NCG Group

NCG Group utvecklar programprodukter för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vårt huvudmål är att förenkla, stödja och effektivisera våra kunders vardag genom intuitiva och lönsamhetsorienterade programprodukter för effektivare styrning i ett företag.