Statistiska centralbyrån, SCB

Hushållsutlåningen ökade med 13 procent

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:42 CEST

Utlåningen från monetära finansinstitut, MFI till hushållen fortsätter att öka. Under det senaste året är ökningen 13 procent och under den senaste tre års perioden är ökningen 38 procent.

Hushållens totala lån från MFI uppgick i februari till 1 598 miljarder kronor. Störst del av denna utlåning står banker och bostadsinstitut för, cirka 87 procent.

Utlåning till bostadsändamål

Utlåningen till bostadsändamål, baserat på lånens säkerhet, fortsätter att öka. Vid utgången av februari uppgick den totala utlåningen till bostadsändamål till 1 025 miljarder kronor, varav bostadsinstitutens utlåning står för den största delen med 898 miljarder kronor. För bostadsinstituten innebär detta en ökning med 13,6 procent jämfört med samma period förra året. Bostadsinstitutens nyutlåning ligger fortsatt på en relativt hög nivå sett över tiden och uppgick under februari till 23 miljarder kronor. Detta är dock en minskning jämfört med januari. Jämfört med december är minskningen större, vilket delvis kan förklaras av det säsongsmönster som nyutlåningen har uppvisat de senaste åren.

Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163708.asp


Penningmängdens tillväxttakt fortsatt hög

Penningmängdens tillväxttakt är fortsatt hög. Jämfört med föregående månad uppvisas dock en minskning Den 12-månaders procentuella förändringen för M1 var 14,8 procent och motsvarande förändring för M3 var 12,8 procent.

M0, som kan beskrivas som allmänhetens innehav av sedlar och mynt, uppgick för februari till 96 miljarder kronor. M1 som är M0 samt allmänhetens avista inlåning i svenska MFI och RGK uppgick till 1 105 miljarder kronor i februari. För M3, som även inkluderar inlåning med vissa villkor samt korta värdepapper, var motsvarande siffra 1 516 miljarder kronor.

Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163708.asp


För mer information om penningmängdsberäkningen, se Finansmarknadsstatistik.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-02 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08-506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn 08-506 941 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.