Utrikesdepartementet

Husmark Pehrsson värd för internationell konferens om Arktis på Grönland

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:52 CEST

Den 9-11 september är nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson värd för konferensen "Common Concern for the Arctic" som äger rum i Ilulissat på Grönland.

Syftet med konferensens är att höja medvetenheten om förhållandena i Arktis inom EU och att belysa konsekvenser av EU:s politik för Arktis. EU:s Kommissionär för marina frågor, Europaparlamentets talman, det franska ordförandeskapet kommer bland annat att delta i konferensen.

- Med konferensen vill vi bidra till att öka kunskapen om hur EU:s politik påverkar förhållandena i Arktis. Vi vill också  arbeta för en ökad samsyn på utvecklingen i Arktis i arbetet inom regionala samarbetsorgan som Arktiska rådet, EU och Nordiska ministerrådet, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Bakgrund
Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008. Värd för mötet är även Nordiska ministerrådets generalssekreterare Halldór Ásgrímsson.

Vid konferensen deltar experter, forskare, politiker samt representanter för ursprungsfolk och enskilda organisationer från de åtta arktiska staterna och EU:s medlemsstater. Inför konferensen har en konsultrapport "The European Union and the Arctic" publicerats av Nordiska ministerrådet. Konferensen består dels av två presentationer, hur de pågående klimat- och miljöförändringarna påverkar Arktis samt aktuella socioekonomiska frågor i de arktiska samhällena, dels av fem tematiska paneldiskussioner. Diskussionerna kommer att ledas av ambassadör Hans Corell.

Konferensens resultat och den information om förhållandena i Arktis som förmedlas till deltagarna under konferensen förväntas bidra till kommande diskussioner om Arktis inom EU senare i höst.


Kontakt:
Kristina Cunningham
Pressekreterare för nordiska frågor hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 20 34
076-765 54 45