Konsumentverket

Huvudförhandlingen mot Kraftkommisson/Stävrullen klar – mellandom kommer 20 januari

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:37 CET

Huvudförhandlingen i grupprättegången mot Stävrullen, tidigare Kraftkommission, hölls vid Umeå tingsrätt 7 till 9 december. Förhandlingen handlade om huruvida bolaget är skadeståndsskyldigt eller inte. Dom i frågan kommer 20 januari 2010.

Konsumentombudsmannen, KO, företräder cirka 2 300 gruppmedlemmar i rättegången. Domen som kommer 20 januari, kl 11.00,  kommer att avgöra om de har rätt till skadestånd från Stävrullen/Kraftkommission. Umeå tingsrätt kommer att lämna besked om detta i en så kallad mellandom.

Om tingsrätten anser att Stävrullen/Kraftkommission ska betala skadestånd till gruppmedlemmarna kommer en ny rättegång att hållas. Den rättegången ska då avgöra hur stort skadestånd varje gruppmedlem har rätt till.

Alla gruppmedlemmar kommer att få information via tingrätten eller KO. Domen kommer också att finnas på Konsumentverkets webbplats från 20 januari. På Konsumentverkets webbplats finns också löpande information i ärendet.

Det är viktigt att komma ihåg att domen som kommer i januari kan överklagas till hovrätten. Det gäller oavsett vilken dom tingsrätten lämnar. Det innebär att frågan inte med säkerhet får ett slutgiltigt svar den 20 januari.

KO vill också påminna alla gruppmedlemmar om att fortsätta spara alla handlingar som visar vilka kostnader de har haft i fallet med Kraftkommission. Om det blir en rättegång om skadeståndets storlek måste KO kunna visa på vilka merkostnader bolagets agerande har gett konsumenterna. KO kommer att kontakta alla gruppmedlemmarna om vilka handlingar eller annan hjälp som KO behöver. Du som gruppmedlem behöver inte delta aktivt i det här läget.

Mer information om grupprättegången finns i de tidigare artiklarna som du hittar via länkarna i rutan till höger.