Den okända hästen

Hvad vil DD?

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 13:31 CEST

DD gör sin offentliga debut på Donners plats i Almedalen 1-4 juli kl. 13.00-14.00. Vi hälsar alla välkomna. Undertecknad tänker hålla tal och publicerar här utkast till manuset "Hvad vil Direktdemokraterna?" - en parafras på August Palm.


Mina herrar! Mina damer! Mina hens, om ni så vill… Politik kan vara mycket: Att kunna förolämpa och ta kritik från sina motståndare utan att bli berörd. Att dominera, sätta sig över och trycka ner, förmågan att skapa minsta möjliga majoritet, moderna klaner, en lek för vuxenmobbare, ett taktiskt spel med karriären som insats. Politiska systemet gör mig heligt förbannad. Allianser med självbevarande som främsta mål har kommit till vägs ände. Vi har gjort gränser på den ideologiska kartan och därmed begränsat våra tankar, men världen utanför som kartan är tänkt att beskriva är gränslös. Vi vet exakt vilka problem vi har, men det politiska systemet kan inte hantera dem.

Många politiker gör ett fantastiskt jobb! Visby vimlar av välvilja, energi och kreativitet. Men det hjälps inte, eftersom de goda krafterna är med i olika partier som bildar olika lag och motarbetar varann. Partierna är uppbyggda som företag med styrelse och ordförande. De tävlar med andra företag om väljarna med marknadsföring som vapen. Systemet är hierarkiskt och präglas av konkurrens. Det politiska systemet är en blåkopia av det marknadsekonomiska, fast det borde vara dess motsats: I det ekonomiska systemet är valutan pengar, och de är som bekant ojämnt fördelade. I det politiska systemet är valutan röster och de är jämnt fördelade, åtminstone borde det vara så. Men alla har inte samma rösträtt!

 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” – så börjar den svenska regeringsformen. Om man skiljer mellan folket och de folkvalda, finns det då någon som anser att det stämmer? Jo, även de folkvalda tillhör väl folket, icke sant? Nej, om makten ska utgå från hela folket och inte bara den bråkdel som är politiker så bör väl hela folket ha rätt att rösta oftare än vart fjärde år?

Notera att ett demokratiskt system aldrig kan tvinga någon att rösta, då är det inte längre demokratiskt. Att förändra politiska system är både svårt och känsligt, det leder ofta till våld och konflikter. Vi direktdemokrater vill förändra systemet med demokratiska medel, genom att få folk att rösta på oss. Tyvärr betyder det att vi måste konkurrera med de andra partierna fast vi skulle vilja samarbeta, men det politiska systemet tvingar oss ut på marknaden. Jag skulle hellre ligga på en filt och gosa, men nu står jag här och säljer idéer istället.

Nu tycker någon att det inte är något fel med att politiska partier påminner om varor på en marknad: Marknaden erbjuder alternativ och utan alternativ finns det ju ingen demokrati. Men hur stora valmöjligheter har vi? Tänk dig ett varuhus där du inte får gå runt och plocka dina varor själv. Istället får du välja mellan ett antal färdigpackade kundvagnar. Ingen av vagnarna passar dig och dessutom är det nästan samma varor i dem, det är bara förpackningarna som varierar. Som om inte det vore nog får du bara handla en gång vart fjärde år. Så ser politikens valmöjligheter ut för en väljare.

Demokrati är i grunden en fantastisk idé: Medborgare träffas och debatterar och lyssnar på varandras argument. Sen röstar de och majoriteten får sin vilja fram. Problemet är att det är så lätt att korrumpera systemet; man gör bara som i Expedition Robinson - bildar en pakt som träffas på förhand och kommer överrens om hur man ska rösta. Varför gör vi det? ”För att vi människor är sådana. Vi kan inte låta bli att fuska litet” lyder argumentet. Nå, alla är inte såna. Vi som gillar demokratins idé och ogillar paktbildning har i uppgift att ändra spelreglerna .

Ett direktdemokratiskt parti är ett meta-parti som bara har en punkt på programmet:
Direkt demokrati, den form av demokrati där alla medborgare är suveräna och deltar frivilligt. Direktdemokraterna är som ett vanligt parti fast med några viktiga skillnader:
+ Alla debatter och omröstningar sker på nätet
+ Alla medborgare har en röst var i alla sakfrågor
+ Partiets politik beror på resultatet av folkomröstningarna på nätet
+ Folkomröstningarna gör det möjligt för folket att rösta i parlamentets frågor
+ Förutom att rösta om sakfrågorna på den politiska dagordningen kan medborgarförslag lämnas
+ Partiets uppgift är att organisera omröstningar och ta emot medborgarförslag

Etablerade partier som har insett vilken potential internet är för demokratin upplever direktdemokrati som ett hot. Med all rätt! Internet har allt som krävs för att göra direktdemokrati till en global rörelse; ett interaktivt fenomen i klass med melodifestivalen fyllt av dramatik och folkbildning. Omröstningar ordnas på en särskild webbplats med ett helt säkrat röstsystem. Som användare registrerar du dig via elektroniskt ID-kort för att säkerställa din identitet. Förutom omröstning kan du delta i debatterna på forumet. Resultaten av folkomröstningarna offentliggörs och bestämmer partiets linje, som sedan styr hur de folkvalda röstar.

Det här är på allvar: På kort tid har det politiska systemet avreglerat tunga samhällsbärande institutioner såsom skola, vård, el, tele, post, järnväg och pensionssystem. Nu är det dags att reglera det politiska systemet genom att rösta in direktdemokratiska partier i kommuner, landsting, riksdag och EU-parlament så att demokratin ökar och blir en motvikt till det ekonomiska systemet. Ingen makthavare ger bort sitt inflytande frivilligt. Därför måste direktdemokratiska partier röstas in i parlamentet. De direktdemokratiska partierna är ”snälla hästar” – demokratiska virus som tillmäter alla människor lika värde. Därigenom fördelar vi det politiska kapitalet jämnt, till skillnad från det ekonomiska.

Vi vill reformera det politiska systemet för att så snabbt som möjligt hitta lösningar på våra gränslösa, globala problem. Målet är en värld i balans; där de ekonomiska, politiska och ekologiska systemen samverkar över gränserna. Och det brådskar. Vetenskapen påpekar att vi måste förändra vårt sätt att leva ganska snabbt för att undvika klimatkatastrof och stora mänskliga umbäranden. Det är målet. Vägen dit heter direktdemokrati. 

Per Norbäck
ordförande
Direktdemokraterna i Vallentuna