Statens Skolinspektion

HVB-placering med särskild undervisning inskränker elevernas rätt till utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:47 CET

 

Barn och ungdomar som av samhället är placerade i Hem för vård eller boende (HVB) får ofta för lite skolundervisning. Deras rätt till utbildning inskränks. Det är slutsatsen av en granskning som Skolinspektionen har gjort.

 

- Det är oroväckande att de elever som kanske har de största behoven av alla går miste om delar av nödvändig undervisning. Många av dem har redan kommit efter i förhållande till sina jämnåriga och skulle behöva ta igen det genom undervisning med hög kvalitet, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat samtliga HVB
Skolinspektionen har granskat samtliga 31 HVB där det finns elever med så kallad särskild undervisning. Vid tiden för granskningen, hösten 2009, fanns det 114 elever som av sina hemkommuner placerats i HVB med undervisning på hemmet. I granskningen konstaterar Skolinspektionen att det ofta saknas både utredning och beslut om att eleven ska få sådan undervisning. Vanligt är att den begränsade undervisningen bara blir en automatisk följd av beslutet om vårdplaceringen utan att skolansvariga i kommunen fattar egna tydliga beslut. I vissa fall kan eleverna inte ens få betyg i de ämnen som ingår i utbildningen.

 

– Med tanke på vilken ingripande åtgärd det är att inskränka undervisningen för en elev är det mycket oroande att kommunerna inte tar detta på större allvar. Särskild undervisning begränsar elevens rätt till utbildning och bör därför endast användas i undantagsfall då elevens skolgång inte kan ordnas på annat sätt, säger Marie-Hélène Ahnborg.

Endast ett HVB undervisar i alla skolämnen
Skolinspektionen granskning visar att endast ett av de 31 granskade hemmen undervisar i alla skolämnen. Den totala undervisningstiden är också kraftigt begränsad för många elever. Det finns elever som får undervisning i så liten omfattning som 5-10 timmar i veckan.

Ett exempel är en elev som åldersmässigt tillhörde årskurs 7 och som inte hade varit i skolan sedan årskurs 2 men som bara fick undervisning åtta timmar per vecka i engelska, matematik och svenska. Detta motiverades med att eleven, på grund av den långa skolfrånvaro, inte var motiverad för mer undervisning.

– Om en elev inte har varit i skolan på flera år måste den så långt det är möjligt kompenseras för all den tid de har missat och lärarna måste använda arbetssätt som väcker motivation och lust att lära, säger Marie-Hélène Ahnborg.
Ladda ner rapporten
Här hittar du den övergripande rapporten tillsammans med rapporter för de granskade verksamheterna: www.skolinspektionen.se/hvb-rapporter

 

 

 


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se